Årets seniorinitiativ 2009

Fortsetter i uniformert tjeneste

Narkotika. Voldtekter. Vold. Ran. Drikking på offentlig sted. Forsøpling. Problemene er mange.- Vi har vært litt frustrerte over at det har vært lite synlig politi ute, og ville gjerne bidra til ”fravær av kriminalitet”, som det kalles, sier Trond Skaarud (57), leder av Seniorpatruljen ved Grønland politistasjon i Oslo politidistrikt, som fikk prisen Årets seniorinitiativ 2009.

Av Tora Herud (tekst og foto), 14. oktober 2009

Fra venstre: Terje Haugstad (54)

Fra venstre: Terje Haugstad (54)

Samfunnet trenger mer politi, og ved Grønland politistasjon kunne flere polititjenestemenn tenke seg å utsette tidspunktet for pensjonering. Derfor sendte noen av dem i desember i fjor et forslag via stasjonssjef Kåre Stølen til visepolitimester Roger Andresen. 1. juli i år startet sju polititjenestemenn i alderen 53 til 57 år å patruljere de fem belastede områdene Grønland, Vaterlandsparken, Nedre Grünerløkka, Nedre del av Karl Johansgate og området kalt Plata ved Oslo Sentralbanestasjon. Dette får de i dag prisen Årets seniorinitiativ 2009. Kunne gått av- Jeg er 57 år og kunne egentlig gått av med pensjon i vår. Hadde jeg gått av skulle jeg hatt pensjon og når jeg fortsetter i jobb, skal jeg ha lønn. Den økonomiske forskjellen for samfunnet blir ikke så stor, men pengene befinner seg som regel på ulike budsjetter, sier Trond Skaarud. Pensjonerte polititjenestemenn er attraktiv arbeidskraft i bransjer som forsikring, bank og Posten.- Jeg kunne egentlig hatt full inntekt fra ny jobb ved siden av full pensjon. Men jeg hadde lyst til å fortsette med politiarbeid, sier han. Skaarud liker friheten han har til å kunne velge det ene eller det andre. Trenger 2.700 flere innen 2020I juni i fjor la politidirektør Ingelin Killengreen fram rapporten «Politiet mot 2020» som beskriver dagens kriminalitetssituasjon og forventet utvikling fram mot 2020. Nye kriminalitetstyper, forholdet mellom politi og samfunn og aktører som påvirker politiets arbeid ble nevnt som sentrale elementer i rapporten. Konkret innebærer styrkingen 2.700 polititjenestestillinger og 1.000 sivile stillinger som skal bygges opp i en 12-års periode. Kostnaden er beregnet til 2,5 milliarder kroner.- Det er mangel på politi, men det har vært få kreative forslag til raske løsninger. Vi som tilhører etterkrigsgenerasjonene er store kull, og mange av oss kan gjøre uniformert tjeneste lenger, sier han.  Allsidig erfaringDe sju tjenestemennene i Seniorpatruljen har erfaring fra spaning, narkotikaetterforskning, etterretning, utenlandstjeneste, krigsforbryteretterforskning (Rwanda og Sierra Leone), FN-tjeneste, etterforskning, beredskap, hundetjeneste, ordenstjeneste, søk etter savnede, nasjonale sikkerhetsoppgaver og ledelse.- Vi krevde 40.000 kroner ekstra i lønn per år for å fortsette. I tillegg får de som er over 57 år, åtte dagers ekstra ferie. Men det blir feil å bare snakke om penger. Det er ikke minst det å ha en meningsfylt jobb, et sosialt fellesskap og kameratskap, som er viktig. Ved å gå utetjeneste holder vi oss i form, og vi er dessuten genuint opptatt av publikum og å gjøre byen tryggere, sier den erfarne polititjenestemannen. Mykere politimennSeniorpatruljen har bevisst valgt å bruke politiuniformer med dress, skjorte og slips.- Slik framstår vi litt mykere. Husk, Grønland er et flerkulturelt samfunn der 30 prosent har en annen etnisk opprinnelse. Vi tror det oppleves positivt at det patruljerer eldre polititjenestemenn. Når vi av og til stikker innom restauranter, spør folk om det har skjedd noe. Når vi sier at vi bare patruljerer, hender det at folk klapper. Det virker oppdragende at vi kommer til khat-miljøet på Grønland og det må være kontinuitet i dette arbeidet. Boten for å være i besittelse av en bunt khat-planter er 10.000 kroner. Møter med beboere og næringsdrivende i området forteller at arbeidet vårt har ført til en bedring. Det er bare ut å gå. Sette i gang. Her trengs det ikke store og lange utredninger, sier Trond Skaarud.