Aldersgrenser

Fra 70 til 72 år, vedtatt

Endringer av arbeidsmiljøloven med blant annet hevede aldergrenser, ble som ventet vedtatt av Stortinget denne uka. Med endringen kan en arbeidstaker sies opp uten begrunnelse ved fylte 72 år, mot tidligere 70 år. Loven trer i kraft 1. juli.

Av Tora Herud, 26. mars 2015

H

H

Endringene i arbeidsmiljøloven fikk flertall med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkepartis stemmer. Arbeiderpartiet stemte imot.I tillegg til endringen som gjelder når en arbeidstaker kan sies opp uten begrunnelse, ble det vedtatt flg.:Lavere aldersgrense kan fastsettes der det er nødvendige hensyn til helse og sikkerhet.Lavere aldersgrense, men ikke under 70 år, kan fastsettes dersom grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Arbeidsgiver skal drøfte lavere aldersgrense med de tillitsvalgte.Lavere aldersgrense må være saklig begrunnet.Bestemmelser i tariffavtale om lavere aldersgrenser enn 70 år for opphør av arbeidsforhold kan beholdes inntil tariffavtalen utløper.Aldersgrenser i kommunal og fylkeskommunal sektor som er begrunnet på tilsvarende måte som i aldersgrenseloven paragraf 2, gjelder inntil annet er bestemt.Lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år kan beholdes inntil ett år etter at loven trer i kraft, dersom de er etablert før dette tidspunktet.Den nye arbeidsmiljøloven inneholder dessuten vedtak om endringer som gjelder fritid, helgearbeid og lengde på arbeidsdag og arbeidsuke.