4 spørsmål om seniorpolitikk

Fra inkludering til mobilisering

Anne-Kari Bratten overtar denne uken jobben som administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, som organiserer virksomheter med nesten 200.000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Av Tora Herud, 19. mars 2013

Påtroppende administrerende direktør i Spekter

Påtroppende administrerende direktør i Spekter

– Hva skiller Spekter fra andre arbeidsgiverorganisasjoner når det gjelder seniorpolitikk?- Når det gjelder seniorpolitikk, så er det ikke stor forskjell mellom oss, men Spekter mener at dagens IA-avtale har for lave ambisjoner i forhold