Ny jobb

Fra vikariat til fast jobb

Ringer du TINE, er det kanskje en nyansatt senior som svarer. Som ansatt i Manpower begynte Bjørg S. Hansen (63) i mai i et halvt års vikariat som sentralbordsekspedient ved meieribedriften. Nå har hun takket ja til fast stilling.

Av seniorpolitikk, 27. november 2008

I 10 og et halvt år har Bjørg S. Hansen arbeidet som vikar for bemanningsbyrået Manpower.- Jeg har stort sett jobbet i resepsjoner og på sentralbord i bedrfter som Ringnes, Sony og Scribona. Det har vært både korte og lange vikariater. Men da Scribona fikk ny eier, måtte Manpower finne et nytt oppdrag til meg. Og jeg sa jo ikke nei til å begynne i TINE, sier Hansen.Mulighet for fast jobb etter endt vikariat, grei reisevei og parkeringsplass var medvirkende årsaker til at hun valgte TINE.- TINE holdt på å legge om til nytt sentralbordsystem og fikk prøvd meg i tiden jeg var vikar. Sentralbordet består av åtte personer plassert rundt omkring i landet, sier Hansen, som har arbeidsplassen sin ved hovedkontoret.Gode år i ManpowerBjørg S. Hansen arbeidet i parfymekjeden Esthetique, da hun bestemte seg for å slutte og gå over til å arbeide som vikar for Manpower.- Jeg ønsket meg mer fritid, men det ble fulltid og det har vært greit. Å jobbe gjennom  Manpower ga meg en positiv opplevelse fra første dag. Det var fine konsulenter og mange flotte oppdrag. Nå fristet det likevel å si ja til fast jobb, sier hun og ler. Som vikar arbeidet hun fulltid, men på timebasis etter eget ønske. Pensjonsordning ble først innført de siste årene hun arbeidet for Manpower.Tine satser på seniorer- Her i Tine satses det på seniorer. Vi har en ordning som kalles Seniorfritid, som for meg betyr to uker ekstra ferie i året. Det vil si at jeg  i alt har åtte uker ferie, sier hun. Det kommer godt med. Bjørg S. Hansen er glad i friluftsliv og å være på hytta på fjellet. Hun har barn, barnebarn og hage, og hun reiser mye.- Jeg har ikke AFP-ordning i TINE, og jeg skal uansett være i jobb til jeg fyller 67 år,  kanskje lenger, sier hun.Tines seniorpolitikkI bedriftens personalhåndbok lyder det blant annet slik:- TINE ønsker et aldersmangfold blant sine ansatte, og målet med seniorpolitikken er å inspirere og oppmuntre eldre arbeidstakere til å fortsette sin yrkeskarriere lengst mulig fram mot ordinær pensjonsalder.- Seniorpolitikken skal bidra til dette blant annet ved å sørge for at eldre arbeidstakere gis mulighet til faglig og personlig utvikling.-Mål med TINEs seniorpolitikk:  Motvirke at den reelle pensjonsalderen fortsetter å synke  Sikre flere motiverte og friske seniorer på jobb  Redusere langtidsfravær blant eldre medarbeidere  Åpne for at eldre ansatte kan tre ut av lederjobber for å gå over i andre typer  stillinger, f. eks. stillinger av mer faglig karakterTINE innførte Seniorfritid som en del av sin seniorpolitikk fra 1. januar 2008. For 100 prosents stilling gir den ekstra feriedager slik:  58-61 år: 5 dager  62-63 år: 10 dager  64-65 år: 15 dager  66 år: 20 dager  (For 50 prosents stilling gis halvparten.)