Seniorkompetanse

Framhever eldre, erfarne arbeidstakeres verdi

Anne Inga Hilsen har undersøkt noe ingen har utforsket før, nemlig seniorkompetanse.– Det har vært et koseprosjekt, her har vi spurt om noe annet enn vi pleier å gjøre, sier hun.

Av Tora Herud, 19. oktober 2016

Fafo-forsker Anne Inga Hilsen koste seg med dette prosjektet. (Foto Dag W. Grundseth)

Fafo-forsker Anne Inga Hilsen koste seg med dette prosjektet. (Foto Dag W. Grundseth)

– Seniorkompetanse består av mer enn handlingskompetanse, som består av erfaringskompetanse, fagkompetanse, sosial kompetanse og metodekompetanse. I tillegg kommer noen faktorer som er knyttet til aldring, hvilken livsfase man er i, samfunnsfo