Pensjonering

Frister folk for tidlig ut

Tyske slitere fikk for et år siden mulighet til å pensjonere seg ved fylte 63 år, ellers skal den alminnelig pensjonsalderen i Tyskland heves fra 65 til 67 år over år. Aldersforsker Axel Börsch-Supan er ikke overrasket over hvor mange som ønsker å gå av ved 63 år.

Av Tora Herud, 28. august 2015

Mange fristelser for den som slutter tidlig. (Illustrasjonsfoto Scanpix)

Mange fristelser for den som slutter tidlig. (Illustrasjonsfoto Scanpix)

300.000 arbeidstakere har søkt om pensjon fra 63 år, ifølge avisen Die Welt tidligere i sommer, der Axel Börsch-Supan ved Max Planck Institut i München er intervjuet. Han mener det er lite å tape på å gå av tidlig. Börsch-Supan er økonom og har i sin forskning blant annet sett på virkningen demografi har på sosialforsikringssystemene.Die Welt spør ham om politikken har de eldres velbefinnende mer i tankene enn de unges, fordi de eldre som gruppe demografisk øker mer. Men det tror ikke forskeren, han sier at de fleste eldre som unge, ønsker å gå av tidlig, og at de som ønsker å heve alderen for første mulighet til å gå av med pensjon, må regne med streiker og massedemonstrasjoner.Samtidig jobber stadig flere tyskere til de er både 65, 67 og 70 år og de har bedre helse. Börsch-Supan sier han ser at mange har glede av å jobbe, men at spreke eldre med gode pensjoner også ser mange andre muligheter utenfor arbeidslivet. Når folk både studerer lenger og lever lenger, mener han at de også må kunne jobbe lenger.Les tidligere artikkel om pensjoner og aldersgrenser i Tyskland: Dyr pakke til tyske slitere