Omstilling

Gammel vane vond å vende

- Ved omstilling i arbeidslivet er det å bryte gamle rutiner en like stor utfordring som å ta i bruk ny teknologi, sier underdirektør i Vox, Vigdis Haugerud på vox.no Vox har sett på hvordan sceneteknikerne opplevde flyttingen fra den gamle til den nye op

Av Tora Herud, 16. april 2009

Studien fra Den Norske Opera, ”Fra muskelkraft til elektronikk”, viser at når det oppstår behov for læring, så oppstår det også motivasjon.- Interessen for involvering henger sammen med egne ambisjoner. Motivasjon for læring henger sammen med eget ambisjonsnivå og arbeidsgivers forventninger til den enkelte. Omstillingen i Operaen førte samtidig til skjerpet konkurranse og bevissthet om egen kompetanse, sier seniorrådgiver Randi Storli, som er forfatter av rapporten.  Omstillingsprosessen  Vox fulgte hele flytteprosessen og intervjuet sju sceneteknikere gjennom omstillingen. En kvinne kalt Anne, er en av de sju. Hun sier: ”Vi blir jo revet ut av våre trygge, vante rutiner. Det kan jo hende det blir stress og spenning av det, det kan nok hende”.   Nils er en annen. Etter to ukers obligatorisk opplæringskurs synes han det hadde vært intenst: ”- Hvis det hadde vært frivillig, jeg vet ikke hvor mange som hadde meldt seg på. Den eldre garden hadde nok kanskje ikke gjort det, tror jeg. Jeg er selv glad for alle de dagene, jeg. Det plaga meg ikke et sekund, noe av det. Det er viktig å prøve å ha et åpent sinn og ikke sette seg ned å … Og så er det sikkert denne skolevegringen som henger igjen hele livet for mange, da. At du føler da – dette burde jeg jo kunne, særlig dette med pi og r, ikke sant. Folk satt og vred seg i smerte, ikke sant. Det er lenge siden man har vært på skolen”.  I den nye operaen  En som kalles Tore sammenligner den nye operaen med den gamle: ”- Før, når du dro i tauene, så var det mer følelse. Det var gammeldags, men når du dro i tau, så følte du liksom med musikken, det var mer på følelsen hvordan du dro. Den dimensjonen er blitt borte – at du skal føle etter”.   Da alle var vel på plass i den nye operaen kom det fram at det var endringene i den daglige rytmen de fleste opplevde som utfordrende. At omgivelsene var fremmede og alt var nytt og på nye steder, ble av mange opplevd som frustrerende og tidkrevende. De spurte uttrykte i liten grad tvil om at de etter hvert ville mestre de teknologiske utfordringene i bygget. Frustrasjonen handlet mer om forskjellen fra å bruke rå muskelkraft til å trykke på knapper.