Kommentar

Gavepensjoner gir et dårlig signal

900 ansatte over 58 år til havs og på land i StatoilHydro får ifølge Stavanger Aftenblad tilbud om gavepensjon, eller gullpakke som den også kalles. De ansatte som får tilbudet nå kommer i tillegg til de 1.470 ansatte på land, som takket ja til et slikt tilbud i fjor.

Av seniorpolitikk, 21. november 2008

StatoilHydro har forpliktet seg til til å følge avtalen om et Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen). Tilbudet om gavepensjoner koblet til en bestemt aldersgruppe bryter med tanken bak avtalens delmål 3, som har som målsetting å bidra til at avgangsalderen i arbeidslivet økes. Myndighetene har som overordnet politikk å få flere til å å fortsette lenger i arbeid. Gullpakkene strider derfor mot denne politikken. Det gir dessuten et veldig dårlig signal når Norges største berift mener at alle over 58 år skal gå av tidlig. (Les saken om StatoilHydro på aftenbladet.no)