Kvinner og pensjon

Generasjon med få offentlige goder

- Jeg har hatt lønnsinntekt i 36 ½ år av mitt liv, likevel mangler jeg fortsatt 9 år for full pensjonsopptjening i folketrygden, sier Lillan Wam (67). Hun er frisk og rask og vil gjerne fortsette å jobbe.

Av Tora Herud, 23. februar 2012

Hvorfor får ikke Lillan Wam dagpenger

Hvorfor får ikke Lillan Wam dagpenger

Lønn for arbeid i årene før folketrygden ble innført i 1967 teller ikke med når pensjonen fra folketrygden regnes ut. Ordningen med pensjonspoeng for blant annet omsorg for egne barn, ble innført i 1992, og gjelder kvinner født i 1954 og senere med barn født i 1967 eller senere.- Jeg jobbet i 5 ½ år før 1967 og disse årene regnes ikke med. Mannen min var murmester, mens jeg tok utdanning senere. Fra 1974 til 1986 var jeg hjemmeværende med tre barn, og studerte ved siden av. For å få full barnehageplass måtte en være i fleksible yrker som lærer eller lege, og åpningstiden var uansett kort, sier Lillan Wam. Hun tok handelsgymnaset på kveldstid, gikk to år på BI og tok deretter meglerstudier.Mødre før og nåWam er statsautorisert eiendomsmegler og har arbeidet i eiendomsbransjen. Hun har likt å jobbe med tall fra hun gikk på skolen, men opplevde at jenter og gutter ble forskjellsbehandlet på realskolen.- Jentene ble ikke fulgt opp på samme måten som guttene. Det var liksom ikke så nøye med oss jentene, vi skulle jo likevel bare stå ved kjøkkenbenken. Det var holdningen, sier hun. Etter skolen begynte hun å jobbe, og fortsatte med det fram til hun giftet seg og fikk barn.- Det hjelper ikke eldre kvinner at alt er bedre lagt til rette for unge mødre nå, sier Lillian Wam. Hun tenker på barselspenger, fødselspermisjon med lønn, barnehageplass til alle, omsorgspoeng og lønn under barns sykdom.Søker fast stilling- Å være eiendomsmegler er et yrke preget av konjunkturer, og det har vært perioder med konkurser og nedleggelser. Da finanskrisen rammet i 2008 var jeg faglig leder hos en eiendomsmegler som la ned firmaet, og jeg mistet jobben. Arbeidsmarkedet for 67-åringer, er dessuten vanskelig. En jobbsøknad til en bank ble avvist med at det ville koste for mye å ansette meg på grunn av pensjonen min. Andre sier at alder ikke betyr noe. Men mange av dem som ansetter, er unge og forstår nok ikke helt hvor mye erfaring jeg egentlig har, sier Lillan Wam.- Jeg synes det er morsomt å jobbe, og jeg håper jeg får meg en fast, fulltidsjobb igjen, sier hun. Inntil videre tar hun vikariater.Ikke rett til dagpengerLillan Wam skilte seg og har levd alene i mange år. Pensjonspoengene hennes tidligere mann tjente opp mens hun tok seg av barna, beholdt han. Og selv om hun er 67 år, venter hun med å ta ut pensjon fra folketrygden så lenge hun klarer å tjene til livets opphold ved å jobbe. Hun får pensjon av de gjennomsnittlig 20 beste år, men blir trukket for de 9 årene hun mangler for full opptjening. Hadde hun tatt ut pensjon ved fylte 67 ville hun fått rundt 190.000 kroner fra folketrygden i året.- I fjor tjente jeg rundt 250.000 kroner, og det er bare så vidt det holder til skatt, faste utgifter og reisekostnader. Vanskeligst er det når jeg kun får vikariater og jeg blir arbeidsledig mellom vikariatene. Som 67-åring har jeg ikke rett til dagpenger. Kvinner på min alder fikk ingenting som unge, og vi blir avspist med lite som eldre, sier Lillan Wam.Kun med ny regjering?I folketrygdlovens § 4-23, står det at: Retten til dagpenger faller bort når medlemmet fyller 67 år. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2011 gjorde Stortinget et vedtak om å fjerne dagpengene for personer over 64 år.- Fremskrittspartiet var det eneste partiet som gikk imot dette. Vi mener det er urimelig at de eldste ikke får den muligheten. Det kan være et håp om å få til en endring, fordi vi ser at nåværende ordning får en del uheldige konsekvenser. Men jeg har ikke noe håp om at dagens rød-grønne regjering ombestemmer seg, sier Robert Eriksson, leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. En av Arbeiderpartiets representanter i komiteen, Steinar Gullvåg, sier han ser at det kan oppfattes urettferdig at de som ikke har full opptjening av pensjon i folketrygden ved fylte 67 år, ikke har rett til dagpenger så lenge de ikke tar ut pensjon.- Jeg ser ikke bort fra at vi kan stå overfor et reelt problem, men vi måtte se nærmere på de samfunnsøkonomiske konsekvensene dersom vi skulle gjøre endringer, sier han. Gullvåg anbefaler å ta ut folketrygd, men jobbe ved siden av.