Generasjonskrangel i SAS

Utbredt mobbing mellom yngre og eldre SAS-piloter truer luftsikkerheten, skriver Dagsavisen. Opplysningene er hentet fra en rapport utarbeidet av Luftfartstilsynet, og som avisen har fått tilgang til.

Av seniorpolitikk, 25. august 2008

Luftfartstilsynet peker i rapporten på flere forhold der SAS Norge blir bedt om å gjøre tiltak for å bedre flysikkerheten. På et punkt krever tilsynet umiddelbare tiltak, nemlig når det gjelder arbeidsmiljøet i cockpit. ”Det foregår utbredt mobbing fra begge sider og det har utviklet seg asosiale forhold som ikke fremmer sikkerhetsarbeidet i cockpit”, står det i rapporten. Alle eksemplene Dagsavisen har gjengitt viser negativ omtale av eldre piloter.-Jeg bruker ikke ordet mobbing, men ubehageligheter, sier Dag Falk-Petersen, ansvarlig for flysikkerheten i SAS. Dagsavisen er også kjent med at pilotene i SAS før helgen ble informert om at selskapet vil nedbanne med 2.500 stillinger og at det er 110 pilotstillinger blant disse.