Arcada, Finland

Gikk av, men fortsatte i jobb

Hannle Varisto (72) er anestesisykepleier og har ved behov vært veileder for studenter på simuleringsavdelingen på Høgskolen Arcada i Helsingfors, der hun tidligere var fast ansatt.

Av Tora Herud, 5. september 2014

Anestesisykepleier Hannele Varisto. (Foto TH)

Anestesisykepleier Hannele Varisto. (Foto TH)

Nå kan finnene ta ut pensjon fra de fyller 63 år og samtidig fortsette å jobbe. Da Hannele Varisto gikk av, var vanlig avgangsalder for hennes yrkesgruppe 65 år, men på grunn av alder og antall år i jobb, kunne hun slutte som 63,5-åring.- Jeg hadde jobbet 70 prosents stilling de siste fire årene før jeg gikk av, og det var min rett å kunne gå av da, sier Hannele Varisto.Fortsatte likevel i 8-9 årFram til for et år siden tilkalte Arcada henne når de hadde behov for hennes kompetanse. Nå har ikke skolen denne utdanningsretningen lenger.- Det er få personer med akkurat denne kompetansen. Det passer meg dessuten å være aktiv. Det har jeg alltid vært. Men jeg hadde ikke lenger lyst til å holde forelesninger, det synes jeg krevde for mye. Men den praktiske delen av undervisningen tok jeg gjerne, sier hun, og demonstrerer hvordan på en datastyrt dokke.Hun kunne også sitte bak enveisglass og gi stemme til dokka når studentene øvde seg. Alle avdelingene på Arcada har slike laboratoriemiljøer.- Det er mye simulering, og det er viktig å øve på vanskelige situasjoner. Men det er også viktig at studentene får diskutert gjennom vanskelige situasjoner etterpå. De må være opptatt av hvorfor når noe går galt og være konstruktive. Det er viktig ikke å være overmodige. Under operasjoner trenger vi de mest erfarne sykepleierne, slik at vi kan forebygge komplikasjoner, sier hun.- Mer frihet under ansvar- Vi har færre sykepleiere ansatt i det finske helsevesenet enn i det norske, tror jeg. En finsk sykepleier jeg kjenner, dro til Norge og ble helt overveldet over den gode bemanningen. Mange sykepleiere i Finland forsvinner til andre yrker etter hvert. Jeg tror mange tar jobben for alvorlig, slik at de møter veggen, sier Varisto. Hun tror mer frihet under ansvar er viktig.- Vi ble ikke utdannet til å tenke selv, men til å følge prosedyrer. Det er så mange ting som gjøres at det ikke blir tid nok til å pasientene. Det tar tid å venne seg av med dette. Nå har vi en økt spesialisering, noe som gir større frihet. Det tror jeg er viktig. Lederne har en stor oppgave når det gjelder «ånden» på avdelingen, sier Hannele Varisto.