BKA-midler

Gir tryggere medarbeidere

- Det er vanskeligere å skjule lese- og skrivevansker nå enn før. Vi har 600 voksne på lese-, skrive- og matematikkurs med data gjennom BKA-programmet. Jeg kaller det kurs for ikke å trigge gamle og vonde minner om skole, sier studiekonsulent Håkon Larsen

Av Tora Herud, 8. oktober 2010

Studiekonsulent Håkon Larsen i AOF. (Foto TH)

Studiekonsulent Håkon Larsen i AOF. (Foto TH)

Midlene til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) foreslås øket med 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2011 til 81 millioner kroner. Pengene fordeles via Vox til virksomheter som søker om å sette i gang kurs, og som gjerne gjør det ved hjelp av eksterne kursarrangører. I 2009 ble 15 av 60 søknader fra Hordaland innvilget.Syke av større ansvar- Det virker som om det er lettere, særlig for seniorer, å melde seg på kurs når det inneholder dataopplæring, men så viser det seg når de kommer til datamaskinen, at de har slitt med lese- og skrivevansker hele livet. Også tillitsvalgte innrømmer av og til at de har litt å skjule, sier Håkon Larsen.Han mener nye arbeidsoppgaver og større ansvar ofte fører til at folk blir syke, fordi de er redde for å bli avslørt.- I dag får mange med lav utdanning ansvar som tidligere kanskje var blant ingeniørenes oppgaver. Mange bruker fortsatt ikke e-post, til tross for at de faktisk får lønnsslippen sin tilsendt på den måten, sier han. På kursene sørger han for at alle som ønsker det også får opprettet profiler på Facebook.Friske opp kunnskap”Et pluss for medarbeiderne – et pluss for bedriften” kaller Vox BKA-tilbudet. De fleste kursene AOF har ansvaret for er søkt om fra virksomhetene, både offentlige og private.- Der midlene er på plass holder jeg gjerne et informasjonskurs for nøkkelpersoner i virksomhetene, ledere, mellomledere og tillitsvalgte, der jeg informerer om lese- og skrivevansker, og forteller om undervisningsmetodene i forhold til å styrke lese- og skriveferdigheter, hverdagsmatematikken eller data og den digitale kompetansen. Noen dager etter kurset henger jeg opp plakater der ansatte tar pauser eller der det står kaffekopper. Noen dager etter dette legges det brosjyrer med bilde av meg i de ansattes posthyller, om at jeg skal holde informasjonsmøte om BKA-kursene. Ofte blir jeg kontaktet før jeg har holdt dette møtet, sier Larsen.50 kurs for PostenPosten har fått 5,3 millioner i BKA-midler og samarbeider med AOF om et pilotprosjekt.- Det gjelder 50 kurs for Posten i hele landet og med rundt 500 deltakere. Vi er i gang med kurs i Stavanger og Bergen og som er av 100 timers varighet. Snittalderen på deltakerne hos oss er litt over 50 år, og kursene er en kombinasjon av hverdagsmatematikk, lesing, skriving og data, sier Håkon Larsen. Tiden til kursene dekkes av Posten med 40 prosent og av deltakerne med 60 prosent.