Foregangskommune

Girer opp seniorsatsingen.

Sandnes er en foregangsarbeidsgiver. Kommunen satset på seniorpolitikk før andre hadde tenkt tanken. Fra i år dobles investeringen i seniortiltak, og ledere og seniorer oppfordres til å bruke tilskuddene kreativt. Else kjøpte seg ny sykkel.

Av admin_senior, 11. juni 2008

– Siden vi startet i 2002 har de fleste brukt seniortilskuddene til å ta ut mer fritid. Nå har vi oppmuntret til å tenke mer kreativt, og seniorene har fått opp øynene for andre muligheter, sier May-Tone Rasmussen, personalkonsulent i Sandnes kommune. Else Storhaug (65) har tenkt nytt.Seniorsykkel– Jeg skal på sykkeltur til Hellas. Til det har jeg fått syv dager ekstra fri og tilskudd til både ferieturen og ny sykkel. I tillegg får jeg 18 000 kroner i året i seniorbonus, sier Else. Hun setter stor pris på at arbeidsgiveren så tydelig viser at seniorkompetansen verdsettes. I Sandnes har Else og de 800 andre medarbeiderne over 55 år blitt dratt aktivt med i utformingen av seniortiltak. 500 erfarne arbeidstakere stilte på seniorseminar i desember i fjor. Innspill fra seminaret har påvirket nysatsingen fra 1. januar 2008.  – Denne involveringen er voldsomt positiv. Vi har et ord med i laget sjøl, sier Else Storhaug.  – Ja, og så er jo beløpene blitt så store at det gir mange muligheter, sier May-Tone Rasmussen.God avkastningSandnes kommune høster gevinster av mer enn fem års seniorsatsing. I 2002 tok to av tre i aldersgruppen 62 til 64 år ut AFP. I 2007 valgte mindre enn to av ti å gå av. En ansatt med AFP koster arbeidsgiveren i gjennomsnitt 190 000 kroner. Det er dermed god økonomi å satse noen titusener på å få flest mulig til å jobbe lenger. Den økonomiske rammen for seniorsatsingen i Sandnes er, fra 2008, på 53 000 kroner årlig per medarbeider som passerer 62 år.   Antallet ansatte i Sandnes kommune i aldersgruppen 62-67 år er fordoblet fra 2002 til 2007. Fram mot 2012 er prognosen ytterligere en fordobling, til 499 ansatte i alderen 62+. Utfordringene når det gjelder å holde på viktig kompetanse blir større og større. Sandnes brukte 2,5 millioner kroner på seniorbonus og tilretteleggingstilskudd i 2006. Nå dobles investeringen, og arbeidsgiveren er sikker på at de nye tiltakene vil betale seg selv, ved at færre går av med tidligpensjon.  Holdningsendring viktigst– Det viktigste vi har fått til er en holdningsendring. Før tenkte både seniorene selv og mange av deres ledere: «Når du fyller 62, da skal du vel snart gå av». Den tankegangen har vi snudd, sier May-Tone. De tillitsvalgte har vært med på å utforme satsingen hele veien. Kate Helen Seldal har vært hovedtillitsvalgt for Fagforbundet under hele den perioden Sandnes har jobbet aktivt med -seniorpolitikk.  – Vi har hatt høylytte diskusjoner underveis. Men nå tror jeg alle parter er fornøyde. Senior skal være en statustittel, sier hun.  Dit har Sandnes langt på vei kommet. Men utviklingsarbeidet fortsetter. Til nå har oppmerksomheten vært konsentrert om medarbeidere fra 62 år og oppover. I tiden som kommer skal tiltak vurderes allerede fra 55 års alder. I tillegg skal kommunen se nærmere på behovene til spesielt utsatte grupper, med belastninger som gjør at de tradisjonelt ikke blir så lenge i arbeid.– Mer fritid avgjordeHåpet er at seniorsatsingen skal bidra til at enda flere ombestemmer seg og velger jobb i stedet for tidligpensjon, slik Albert Moe (64) har gjort.  – Jeg var én av dem som ville gå av ved 62, sier Albert. Han kom fra stilling som rektor, og forteller at i skoleverket var det ikke snakk om å gå over i redusert stilling.    – For meg er fritid veldig viktig. Nå jobber jeg som personalrådgiver i kommuneadministrasjonen, og her har mine ønsker blitt møtt fantastisk positivt, sier Albert. Han har fri én dag i uka og gode muligheter for å tilbringe mer tid på hytta i Suldal.Seniorsatsing i Sandnes kommuneÅrets seniorinitiativ 2006. Sandnes kommune ble tildelt prisen «Årets seniorinitiativ 2006» – for aktiv satsing på seniorpolitikk -siden 2002. Nytt løft i 2008. Sandnes utvikler seniorpolitikken kontinuerlig. Kommunen brukte 2,5 millioner kroner på seniorbonus og tilretteleggingstilskudd i 2006. I 2008 dobles investeringen.God avkastning. Kommunen er overbevist om at de nye tiltakene vil betale seg selv, ved at færre går av med tidligpensjon I 2002 tok to av tre i aldersgruppen 62 til 64 år ut AFP. I 2007 valgte mindre enn to av ti å gå av.Seniorene er med. Sandnes kommune har invitert alle sine 800 medarbeidere i aldersgruppen 55+ aktivt med i utviklingsarbeidet. 500 engasjerte seniorer stilte på seniorseminar i desember 2007. Innspill fra seminaret har lagt viktige premisser for nysatsingen fra 1. januar 2008.Rause rammer. Den økonomiske rammen for seniorsatsingen i Sandnes er på 53 000 kroner årlig per medarbeider som passerer 62 år. Pengene kan fordeles med 35 000 kroner på tilretteleggingstilskudd og 18 000 kroner i seniorbonus, eller alle 53 000 kronene på tilretteleggingstilskudd. Alternativt kan seniormedarbeidere i full stilling trappe ned med inntil 20 prosent, uten reduksjon i lønn.Avtalefrihet mellom leder og hver enkelt senior. Seniorsamtalen, mellom den enkelte medarbeider og nærmeste leder, er den absolutt viktigste arenaen for utforming av tiltak skreddersydd for hver enkelt senior.Mange muligheter. Medarbeider og nærmeste leder har svært stor frihet til å velge hva tilskuddet skal brukes til. Fridager er vanligste ønske. Men det oppfordres til å tenke nytt, og kreativiteten er økende. Else Storhaug brukte -pengene på ny sykkel.