Leserinnlegg

Gjensidiges aldersgrense

seniorpolitikk.no skriver i siste papirutgave sterkt kritisk om Gjensidiges aldersgrense på 67 år. Vi har stor forståelse for at dette er et tema som engasjerer, men vil gjerne presisere følgende:

Av Christian H. Haraldsen, informasjonssjef, Gjensidige, 7. juni 2010

Illustrasjon.

Illustrasjon.

Dette er en prinsippsak for hele næringen, og det var Finansnæringens Arbeidsgiverforening som førte saken for Gjensidige i Tingretten.Gjensidige har en god seniorpolitikk. Ansatte over 59 år jobber 90 prosent stilling med full lønn, og ansatte over 60 år har i tillegg tariffestet ekstra ferie.Seniortiltakene virker. Gjensidige har en større andel ansatte mellom 62 og 67 år enn privat næringsliv forøvrig.Vår aldersgrense er del av en helhet der også nevnte seniortiltak og en god pensjonsordning inngår. Christian H. HaraldsenInformasjonssjefGjensidigeLes papirutgaven her: seniorpolitikk.no nr. 3 – 2010