Webinar 5. mai

Gjør deg relevant

«Den som søker jobb, må gjøre seg selv relevant. Og vise endringsvilje og ha et ønske om å tilegne seg ny kunnskap,» sier nyansatt rekrutteringsleder i Orkla, Karoline Nauste. Møt henne på webinar om jobbsøk 5. mai!

Av Berit Solli, 3. mai 2021

Karoline Nauste, rekrutteringsleder Orkla (foto: Orkla)

Karoline Nauste er nyansatt som Vice President Employer Branding & Recruitment i Orkla. Hun kom fra samme stilling i DNB. Der ble hun lagt merke til av Senter for seniorpolitikk da hun skrev et godt innlegg om Stereotypier om eldre. Så nå skal hun delta på webinaret «Senior og jobbsøker» 5. mai

Nauste er utdannet markedsfører. Hun brenner for å skape gode arbeidsplasser, der folk har det bra og kan utvikle seg på jobb. «Nå, etter noen år, er erfaringen min mer relevant enn utdannelsen. Det er vanlig desto eldre folk blir,» sier Nauste.

Være frempå

Hun er opptatt av at arbeidstakere må gjøre seg selv relevante gjennom hele livet. Det er viktig å være nysgjerrig og vise vilje. «Vi har ofte 500 søkere på en stilling, så da må vi screene på noe. Det er veldig vanskelig å sammenligne en junior med ny master mot en senior med erfaring,» sier Nauste.

Store konsern som DNB og Orkla har store program for å rulle inn yngre arbeidskraft, gjerne rett fra universitetet. Da kan man skille kandidatene for eksempel på karakterer.

Jobber som er mer relevante for eldre arbeidstakere er oftere mer spesialiserte stillinger. Der er det færre søkere, så da kan selskaper sende ut tester til søkerne for å skille mer mellom kandidatene. Testene går ofte på ferdigheter og logikk intelligens.

Bidrar med ro

Hennes erfaring er at erfaringer fra et lengre arbeidsliv ofte kan bidra til ro, for eksempel ved omorganiseringer. En erfaren kan mye om arbeidslivet, strategi, politikk, og hvordan ting pleier å skje i arbeidslivet. Dermed blir mangfold viktig, også når det gjelder alder.

«I virksomheter med store verdikjededer sånn som Orkla har vi behov for å sette sammen ulike kompetanser og erfaringer. Dersom alle har samme bakgrunn vil ikke verdikjeden fungere», sier Nauste.

For høye forventninger?

Nauste spør seg om seniorer kan sikte for høyt når de søker jobb. «Jeg lurer på om eldre arbeidssøkere kan spille seg selv ut med for høye lønnskrav. Det kan jeg kanskje utfordre seniorene på?» sier Nauste.

Hun opplever også at store organisasjoner omstilles ofte for å tilpasse seg markedet og får stadig færre ledere. Med andre måter å gjøre ting på, for eksempel digitale verktøy, hjemmekontor og økte krav til selvledelse, kan det vil bli færre lederjobber fremover. Dermed kan det hende at folk oppover i årene må søke seg mer til operative stillinger enn før, fordi det bare ikke finnes så mange lederjobber.

Rart at karrieren er over ved 50

Nauste synes det er rart og kanskje urettferdig at folk over 55 sliter med å få ny jobb. Høyt utdannede har ofte drive. Mange har kanskje et ønske om å bidra i arbeidslivet etter normert pensjonsalder og mye kan tyde på at flere må jobbe lengre i fremtiden. Og hvis du ansetter en på 55, har du ofte den til 70. «Hvorfor velger vi en på 40 fremfor en på 55? Når man er 55 er man jo ferdig med småbarn, folk begynner å få tid. Folk mellom 30 og 45 har det travelt, og skal i tillegg være ambisiøse. Det vil være bedre å strekke arbeidslivet så man ikke må gjøre alt på en gang,» sier Nauste.

Se flere eksperters tips til jobbsøkere her.

Fakta

Karoline Nauste, Vice President Employer Branding & Recruitment i Orkla. Har tidligere hatt flere stillinger i DNB, Røde Kors og Handelsstedet Bærums verk.

Se LinkedIn-profil her.

Deltar på webinar «Senior og jobbsøker» 5. mai.