Pensjon

Gjør et sikkert valg

Nav råder folk til å skaffe seg nok kunnskap om egen pensjon, før de starter uttak fra folketrygden. – Vi er litt bekymret for at noen undervurderer konsekvensen av å ta ut pensjon allerede fra 62 år, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i Nav.

Av Tora Herud, 9. februar 2015

Seksjonssjef i Nav

Seksjonssjef i Nav

Han anbefaler alle å tenke nøye gjennom om de skal ta ut pensjon tidlig, mens de fortsatt er i jobb, eller vente til de går av. – Det enkleste er å gå inn på Navs nettjeneste Din pensjon og la kalkulatoren regne på ulike alternativ. Beløpene du får, er før skatt, derfor er det også lurt å beregne beløpene etter skatt på skatteetaten.no Det er viktig, fordi mange som tar ut pensjon i tillegg til lønn, kan få toppskatt, sier han.Det er nå 79.000 alderspensjonister i aldersgruppen 62-66 år, hvorav 59.000 menn og 20.000 kvinner.Ta ut tidlig eller sent?Lien ser også andre farer i en tid med lave renter i bankene.- Dersom du tar ut pensjon tidlig for å spare pengene, er renten lav. Du må dessuten betale 27 prosent skatt av rentene. Utsetter du uttaket, vil pensjonsrettigheten du har spart opp bli regulert etter lønnsveksten i Norge. Og det kan lønne seg å vente fordi pensjonen regnes ut etter forventet levealder for ditt årskull, og en gjennomsnittlig pensjonist lever lenger enn det Nav beregner etter, sier han.Grunner han nevner for å ta ut pensjonen tidlig, er at det gir den enkelte økt fleksibilitet.- Noen tenker at de har best helse nå, og vil sikre seg et større handlingsrom. For dem som har høy gjeld, særlig forbruksgjeld, lønner det seg å nedbetale denne. Forskjeller mellom kjønnIfølge Ole Christian Lien lever kvinner nær pensjonsalder 3-4 år lenger enn menn. Det lønner seg derfor for kvinnene å vente lengst mulig med å ta ut pensjon. Kvinner kan ta ut pensjon tidlig dersom de ønsker å begynne å bruke av pensjonspengene, men det er i så fall viktig å være klar over at det har sin pris.- At tre ganger så mange menn som kvinner har tatt ut tidligpensjon, skyldes dels at det er flere menn enn kvinner som har muligheten til å ta ut tidlig alderspensjon. Det kommer av at menn i mindre grad enn kvinner blir uførepensjonister på slutten av yrkeskarrieren, og at flere menn enn kvinner har høy nok pensjonsopptjening til å ta ut alderspensjonen tidlig. Men selv om vi ser på uttaksrater bare blant de som har muligheten til uttak, finner vi likevel at menn tar ut alderspensjonen tidlig nesten dobbelt så ofte som kvinner, sier hanDyrt for staten?62 prosent var alderspensjonistene i alderen 62-66 år var registrert i arbeid ved utgangen av 3. kvartal 2014. Særlig menn, velger å ta ut pensjon fra folketrygden samtidig som de fortsetter å jobbe.- Folk betaler selv kostnaden ved tidlig uttak av pensjon. For samfunnet er det en stor kostnad, men nå har vi råd til det. Fra rundt 2020 og fremover vil innsparingseffektene av pensjonsreformen overstige ekstrautgiftene ved at mange tar ut pensjonen tidlig. Det passer med den forrige regjeringens «Perspektivmelding 2013» som sier at det må strammes inn fra 2025-2030. Sysselsettingen av seniorer har økt ganske mye, og det er bra for samfunnet. Det gir flerre hender i arbeid og økte skatteinntekter, sier Lien.Fra utgangen av tredje kvartal 2005 til utgangen av tredje kvartal 2014 har andelen av befolkningen med uførepensjon i aldersgruppen 65-67 år, gått ned fra 44 prosent til 35 prosent. Tallene viser at det også er en betydelig nedgang i aldersgruppen 55-59 år og 60-64 år.- Selv om det har vært noen regelendringer i denne perioden, viser tallene uansett tegn på at seniorer har blitt friskere de siste 10 årene. Bruken av arbeidsavklaringspenger har riktignok økt noe for seniorer de siste årene, men den økningen er mindre enn hva nedgangen har vært i bruken av uførepensjon. Totalt sett er det derfor færre seniorer enn før som mottar helserelaterte ytelser, sier Ole Christian Lien.Han anbefaler alle å tenke nøye gjennom om de skal ta ut pensjon tidlig, mens de fortsatt er i jobb, eller vente til de går av. – Det enkleste er å gå inn på Navs nettjeneste ”Din pensjon” og la kalkulatoren regne på ulike alternativ. Beløpene du får, er før skatt, derfor er det også lurt å beregne beløpene etter skatt på skatteetaten.no Det er viktig, fordi mange som tar ut pensjon i tillegg til lønn, kan få toppskatt, sier han.Det er nå 79.000 alderspensjonister i aldersgruppen 62-66 år, hvorav 59.000 menn og 20.000 kvinner.Ta ut tidlig eller sent?Lien ser også andre farer i en tid med lave renter i bankene.- Dersom du tar ut pensjon tidlig for å spare pengene, er renten lav. Du må dessuten betale 27 prosent skatt av rentene. Utsetter du uttaket, vil pensjonsrettigheten du har spart opp bli regulert etter lønnsveksten i Norge. Og det kan lønne seg å vente fordi pensjonen regnes ut etter forventet levealder for ditt årskull, og en gjennomsnittlig pensjonist lever lenger enn det Nav beregner etter, sier han.Grunner han nevner for å ta ut pensjonen tidlig, er at det gir den enkelte økt fleksibilitet.- Noen tenker at de har best helse nå, og vil sikre seg et større handlingsrom. For dem som har høy gjeld, særlig forbruksgjeld, lønner det seg å nedbetale denne. Forskjeller mellom kjønnIfølge Ole Christian Lien lever kvinner nær pensjonsalder 3-4 år lenger enn menn. Det lønner seg derfor for kvinnene å vente lengst mulig med å ta ut pensjon. Kvinner kan ta ut pensjon tidlig dersom de ønsker å begynne å bruke av pensjonspengene, men det er i så fall viktig å være klar over at det har sin pris.- At tre ganger så mange menn som kvinner har tatt ut tidligpensjon, skyldes dels at det er flere menn enn kvinner som har muligheten til å ta ut tidlig alderspensjon. Det kommer av at menn i mindre grad enn kvinner blir uførepensjonister på slutten av yrkeskarrieren, og at flere menn enn kvinner har høy nok pensjonsopptjening til å ta ut alderspensjonen tidlig. Men selv om vi ser på uttaksrater bare blant de som har muligheten til uttak, finner vi likevel at menn tar ut alderspensjonen tidlig nesten dobbelt så ofte som kvinner, sier hanDyrt for staten?62 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år var registrert i arbeid ved utgangen av 3. kvartal 2014. Særlig menn, velger å ta ut pensjon fra folketrygden samtidig som de fortsetter å jobbe.- Folk betaler selv kostnaden ved tidlig uttak av pensjon. For samfunnet er det en stor kostnad, men nå har vi råd til det. Fra rundt 2020 og fremover vil innsparingseffektene av pensjonsreformen overstige ekstrautgiftene ved at mange tar ut pensjonen tidlig. Det passer med den forrige regjeringens «Perspektivmelding 2013» som sier at det må strammes inn fra 2025-2030. Sysselsettingen av seniorer har økt ganske mye, og det er bra for samfunnet. Det gir flerre hender i arbeid og økte skatteinntekter, sier Lien.Fra utgangen av tredje kvartal 2005 til utgangen av tredje kvartal 2014 har andelen av befolkningen med uførepensjon i aldersgruppen 65-67 år, gått ned fra 44 prosent til 35 prosent. Tallene viser at det også er en betydelig nedgang i aldersgruppen 55-59 år og 60-64 år.- Selv om det har vært noen regelendringer i denne perioden, viser tallene uansett tegn på at seniorer har blitt friskere de siste 10 årene. Bruken av arbeidsavklaringspenger har riktignok økt noe for seniorer de siste årene, men den økningen er mindre enn hva nedgangen har vært i bruken av uførepensjon. Totalt sett er det derfor færre seniorer enn før som mottar helserelaterte ytelser, sier Ole Christian Lien.