Livsfasepolitikk

Gjorde helomvending

- Tingrettsdommen var en tankevekker, og førte til at vi fikk felles prosesser for hele konsernet. Denne følger vi, og det er blitt mer forutsigbart når alle kjenner til rettighetene, sier HR-direktør Ingeborg Sivertsen.

Av Tora Herud, 26. februar 2014

Ivar Hjalland (67)

Ivar Hjalland (67)

På hovedkontoret til Kongsberg Gruppen på Kongsberg møter seniorpolitikk.no HR-direktøren, to seniorer med lang fartstid i virksomheten, og som begge fyller 67 år i disse dager, og tillitsvalgt for HK.Les også:Endring etter dom- Setter ingen aldersgrupper i båsEtter at dommen falt for et år siden, tok HR-direktøren og leder for konsernfunksjoner med seg rundt 20 tillitsvalgte og styringsgruppa for pensjonsordninger, bort for et to dager langt drøftingsmøte. Tillitsvalgt for de to som gikk til rettssak, deltok også. Arbeidet førte til en felles prosess for seniorer i hele konsernet.- I prosessen forklarer vi hva som skjer og hva som fins av rettigheter for ansatte i alderen 60 til 70 år. Slik som mulighet for deltid, tilbud om seniorkurs og samtaler før fylte 67 år, sier Sivertsen.Enighet om videre ansettelseFør dommen hadde rundt 50 prosent av dem som ønsket det, fortsatt i arbeid etter fylte 67 år. Sivertsen tror flere fortsetter nå, og sier at bedriften kan la ansatte fortsette i arbeid etter fylte 70 år, men viser til at arbeidsmiljøloven gir bedriftene anledning til å si opp ansatte uten begrunnelse ved denne alderen.Berit Ågren Aas: – De tillitsvalgte reagerte mest på den forskjellsbehandlingen som hadde vært.Ingeborg Sivertsen: – De fleste sakene finner vi gode løsninger på, bare vi setter oss ned og snakker sammen. Det er noe av det viktigste.Ivar Hjalland: -Det var vel på høy tid det skjedde noe. Når det er sagt, er jeg fornøyd med det brevet jeg fikk for et halvt år siden, med invitasjon til informasjons- og avklaringsmøtet. Det var noe annet enn en oppsigelse. Men enda hyggeligere var brevet jeg fikk for 14 dager siden, der overskriften var «Videreføring av ansettelse etter 67 år».Ågren Aas: – Det var noe av det vi tok opp på samlingen.Det nye regelverket sier at det skal være enighet om videre ansettelse. Og både Jan Gogstad Thorsen og Hjallands sjefer har sagt at de ønsker at 67-åringene skal fortsette i jobben.Medarbeidersamtalen er viktigJan Gogstad Thorsen: – Jeg har jobbet fulltid her i 43 år til nå, men etter et hyggelig møte med HR-representanten for Kongsberg Defence Systems, er vi enige om at jeg reduserer til 80 prosent stilling fra fylte 67 år. Det passer med de planene kona mi også har for pensjonering. Jeg startet å ta ut AFP for et halvt år siden, men utsetter å ta ut folketrygden til jeg går av.Hjalland: – Jeg tar ut full pensjon, fra både folketrygd, AFP og Statens Pensjonskasse (ingen tjenestepensjon), fra fylte 67 år. Men etter å ha jobbet her i 48 1/2 år fortsetter jeg i full stilling, foreløpig et år. Jeg har en 8 år yngre kone, som inspirerer meg til å fortsette i arbeidslivet, men først og fremst er det min gode helse som er det avgjørende.Sivertsen: – Tenk på den erfaringen og den kompetansen som disse to har. Det handler ikke om alder, men om svært viktig kompetanse. Alder alene vil aldri være årsaken til at noen må slutte.Hjalland: – Det er svært viktig å ha evnen og muligheten til å oppdatere seg på den teknologiske utviklingen på IT-siden, da mesteparten av arbeidsdagen består av PC-jobbing.Gogstad Thorsen: – Som 62-åring trodde jeg at jeg ville jobbe til jeg ble 65, men da fant jeg ut at jeg ville fortsette til 67.Hjalland: – Men det fins også 62-åringer som av forskjellige grunner velger å avslutte sitt arbeidsforhold.Ågren Aas: – Det er viktig at de få som har et sterkt ønske om å fortsette i jobb etter fylte 67 år, får den muligheten.Sivertsen: – Alle ansatte skal kunne slutte med verdighet.Ågren Aas: – Alle ansatte skal ha medarbeidersamtale med sin nærmeste leder en gang per år, men det er ikke alle som gjennomfører den.Sivertsen: – Og livsfase skal være et fast punkt i medarbeidersamtalen, uavhengig av alder. Mange reduserer arbeidstiden sin med AFP. For å fortsette er det viktig at eldre får interessante arbeidsoppgaver.Gogstad Thorsen: – De siste fire-fem årene har vi snakket om dette i hver slik samtale. Det er ingen som snakker om å slutte før 67 år lenger.Er glad i jobben sinIvar Hjalland sier han alltid vært aktiv i bedriftsidretten og at det har vært en viktig avkobling. Men Berit Ågren Aas er redd for at slik frivillig innsats med tiden vil forsvinne ut med de eldste, og at de yngre heller kjøper seg slike tilbud. I unge familier er begge ofte i full jobb og barna skal følges opp i fritiden. Så hvorfor er det seniorene som skal ha mer fri og ikke de unge som er presset på tid? lurer vi.Sivertsen: – Vi har ikke gått inn på noen spesielle ordninger for noen. Alder skal ikke utløse slike. Ansatte hos oss har kun en ekstra ferieuke fra fylte 60 år og mulighet for å jobbe deltid etter fylte 62 år, slik lovverket gir adgang til.Hjalland: – Vi er bare glad for å få lov til å jobbe lenger, spesielt når arbeidsgiver ønsker det.Gogstad Thorsen: – Det er gleden over å kunne gå på jobb som er viktigst.Sivertsen: – De som fortsetter etter 67 år, og ikke har full opptjening, får fortsette pensjonsopptjeningen på det grunnlaget de hadde ved fylte 67 år. Informasjon om pensjonsopptjening, rettigheter og forsikringsordninger er viktig. Det er derfor det er så fint med samtalen et halvt år før den enkelte fyller 67 år.Eksempel på brevtekster:Informasjons- og avklaringsmøteInvitasjonen til dette møtet er kort og lyder slik:Vi ser at du nærmer deg 67 år, som er bedriftens pensjonsalder. Vi ønsker i den forbindelse å invitere deg til et informasjons- og avklaringsmøte.Agenda for møtet er:Dine tanker om egen fremtidBedriftens situasjon og syn på fremtidenInformasjon om pensjon/ eventuelt fortsatt arbeidI tillegg til representant fra HR-avdelingen vil din nærmeste leder delta. Videreføring av ansettelse etter 67 årEtter samtalen får de ansatte som ønsker å fortsette i arbeid et brev med denne overskriften. Brevet inneholder blant annet opplysninger om at lønn og ønsket stillingsprosent videreføres foreløpig et år framover.Videre inneholder det informasjon om pensjons- og forsikringsordninger som opprettholdes så lenge arbeidsforholdet gjelder. Slik som yrkesskadeforsikring, ulykkesforsikring og reiseforsikring.Et avsnitt gjelder bedriftens tjenestepensjonsordning og informasjon om den enkeltes opptjening og eventuelle mulighet for ytterligere opptjening.Det er også et punkt om betingelser som endres ved fylte 67 åt:Gruppelivsforsikringen (dekker dødsfall) opphører.Forsikringer som gir utbetaling ved uførhet, opphører.Og, at etter 67 år har man kun rett til sykepenger i 60 dager.Den siste setningen I brevet lyder slik:Vi setter pris på fortsatt å kunne få dra nytte av din kompetanse.