Pensjoneringsalder

Gleder seg over økning

- Det er gledelig at flere eldre står lenger i arbeid. Våre beregninger viser at forventet pensjoneringsalder for 50-åringer økte fra 63,5 år i 2001 til 64 år i 2008, sier Hilde Olsen, direktør i NAV til seniorpolitikk.no.

Av admin_senior, 17. mars 2009

Da avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått i 2001, var et av delmålene å få folk til å utsette tidspunktet for pensjonering. I 2006 ble dette konkretisert til minst seks måneder. Økningen i forventet pensjoneringsalder var på 0,1 år fra 2007 og et halvt år fra 2001.Er målet nådd? – Betyr dette at delmål 3 i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er oppnådd?- Ja, hvis den gode utviklingen fra 2008 holder seg ut 2009. Jeg vil tro at forklaringen er sammensatt og høykonjunkturen nok har hatt noe å si. Men vi ser også at flere eldre i 67 til 68-årsalderen velger å fortsette i arbeid, samtidig som de tar ut pensjon. Dette skyldes blant annet at de slipper avkortning på pensjonen, sier Hilde Olsen. For 68-åringene er det nytt fra i år. Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen uttaler seg om dette til Tidsskriftet Arbeidsmiljø på nett.- Det har vært en gledelig økning i den reelle pensjoneringsalderen de siste årene, sier han.  Statsråden mener høykonjunkturen vi har bak oss, med stor etterspørsel og til dels mangel på arbeidskraft, er en viktig grunn. Men han mener også at den økte oppmerksomheten rundt alderspensjonsreformen og seniorpolitikk også har spilt en rolle. – Målet er nådd – Med en forventet pensjoneringsalder for 50-årinhger på 64 år er IA-avtalens delmål 3 helt klart oppnådd. Dette er den siste målingen før avtalen går ut. Partene i arbeidslivet har vel signalisert at de ønsker å videreføre IA-avtalen, men det er jo også opp til regjeringen. Avtalen må videreføres dersom også delmål 1 og 2 skal nås, sier Åsmund Lunde, direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP).