Vellykket Nordlandsturné

God dialog med arbeidsgivere

Senter for seniorpolitikk holdt i forrige uke tre timers seminar for virksomheter og NAVs Arbeidslivssentre i Mo i Rana, i Bodø og i Narvik. «Vi hjelper gjerne flere over hele landet,» sier Jon Fjeldstad.

Av Berit Solli, 24. november 2021

Nordafor: Seniorrådgiverne Jon Fjeldstad og Linda Hauge var 15.-17. november på besøk hos NAVs Arbeidslivssentre i Nordland. (Foto: Jon Fjeldstad)

Programmet de tre stedene var Hva sier forskningen om aldring og arbeid, Hva tenker seniorene selv om å jobbe lenge og vil virksomhetene egentlig ha dem?, Hvordan kan de neste 15 årene i arbeidslivet bli de 15 beste, samt andre råd og verktøy for ledere, tillitsvalgte og seniorene selv.

40 personer fra lokale virksomheter og ansatte ved NAVs Arbeidslivssentre var påmeldt. På samlingen løftet Jon Fjeldstad og Linda Hauge hva som er viktig for å hindre frafall i arbeidslivet. Senter for seniorpolitikk fremhever gode kollegaer, at arbeidet gir økt livskvalitet, og at arbeidet er interessant.

«Tidligere hadde vi i IA-avtalen delmål 3 og en mer samlet arbeidsordre, som har smuldret bort litt. Senter for seniorpolitikk får frem seniorperspektivet i livsfasepolitikken og er en solid faglig institusjon på området. Så nå har vi hatt tre gode nettverkssamlinger,» sier rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Nordland Brigt Aslak Hjelle.

Tilpasser oss deg

Senter for seniorpolitikk er nå i full gang igjen etter korona-nedstengninger. Vi besøker bedrifter, offentlige arbeidsplasser, ledergrupper, tillitsvalgtgrupper og forsamlinger av seniorer.

«Ta kontakt med oss, så kommer vi og tilpasser våre kurs og seminar etter den gruppen du trenger et opplegg for,» sier Fjeldstad.

Verktøyene

Blant verktøyene som ble presentert var Seniorpolitisk veileder spesielt rettet mot ledere, Nettkurs i Aktivt medarbeiderskap om å ta grep om egen senkarriere, Kurs om Seniorperspektivet i strategisk HR , samt siste Norsk seniorpolitisk barometer.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.