Foregangsbydel

God seniorpolitikk = god ledelse.

- De viser at vi er verdt noe. Verdt å satse på, sier Anne-Lise Tollefsen (63). Hun jobber i Stovner bydel i Oslo. Arbeidsgiveren jobber hardt for å holde på Anne-Lise og seniorkollegene lengst mulig. Bydelen mener lederne sitter med nøkkelen til seniorsu

Av admin_senior, 16. juni 2008

– God ledelse er den kritiske suksessfaktoren for arbeidsgivere som vil lykkes med seniorpolitikken, sier Unni Moe, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Stovner bydel. Hun peker på at ledere er kulturbærere på arbeidsplassen. Lederne må ta ansvar hvis det skal bygges et miljø hvor alle trives og seniorene ønsker å jobbe lenger.Ledelse øverst på tiltakslista.Stovner bydel har en lang liste med seniortiltak i sin tiltaksplan. Av fire satsingsområder står ledelse og arbeidsmiljø aller først. Det er ikke tilfeldig. Stovner bydel inviterte medarbeidere over 55 år til seminar for å diskutere og delta i utviklingen av seniorpolitikken. Seniorene ble spurt om hva som var viktig for at de skulle bli stående i jobben. God ledelse ble nevnt av mange. Andre elementer som stiller krav til godt lederskap sto høyt på ønskelista: meningsfulle arbeidsoppgaver, utfordringer, muligheter for utvikling og læring, inkluderende arbeidsmiljø, påvirkningsmuligheter og anerkjennelse.  – De fleste ledere trenger påfyll. Spesielt på de myke verdiene – på hvordan de skal ivareta personal- og lederfunksjonen. Faglig er lederne veldig dyktige. På det indre livet er det fortsatt noe å strekke seg etter, sier Bjørnar Berg, nestleder i bydelen. Stovner bruker store ressurser på utdanning og utvikling av ledere. Seniorpolitikken inngår som en viktig del av lederopplæringen.  I 2007 hadde Stovner bydel 202 ansatte i alderen 55+. Fram mot 2012 viser aldersframskrivning at andelen seniormedarbeidere i bydelen vil øke med 35 prosent. Per 1. oktober 2007 tok hver tredje medarbeider i alderen 62-64 år ut AFP. Lekkasjen av arbeidskraft og erfaring var betydelig. Dette kunne ikke fortsette. Derfor ble arbeidet med tiltaksplanen sparket i gang. Seniorpolitikken ble satt ut i livet fra 1. januar 2008. De tillitsvalgte var aktivt med i hele prosessen.Hva ønsker du?Nå skal seniorene slippe utsagn som: «Du er snart 62. Har du tenkt på AFP?» I stedet skal de høre: «Hva ønsker du for yrkeskarrieren fremover? Hvordan kan vi legge til rette for deg?»  – Seniorer har opplevd at de har blitt overkjørt av forventninger om å gå av med tidligpensjon. Mange av disse sitter med helt unik erfaring, sier Unni Moe.  Dagens senioransatte i Stovner bydel har merket ledernes bevissthet på seniorpolitikk.  – De viser at vi er verdt noe. Verdt å satse på. Jeg synes det er kjempeflott. Virkelig! sier Anne-Lise Tollefsen.  Medarbeidere i bydelen som fortsetter i jobben etter fylte 62 år kan velge fritt mellom en årlig seniorbonus på 20 000 kroner og fem ekstra fridager.  – Men jeg hadde nok fortsatt uten gulrøttene også jeg. Likevel viser de økonomiske tiltakene at de tar seniorpolitikken på alvor, at de ønsker å gjøre noe for å beholde oss, sier Anne-Lise Tollefsen.  Hun er sekretær for bydelsutvalget, og en nøkkelperson på arbeidsplassen. Gjennom 20 år i bydelen har Tollefsen samlet masse kompetanse. Hun føler hun gjør en god jobb, har mer å tilføre og lyst til å lære og å utvikle seg.  – Men den dagen jeg ikke trives, da slutter jeg. Hvis jeg får beskjed om at jeg – i min alder – ikke trenger oppdatering. Hvis jeg blir satt på vent, sier hun. Det viktigste for medarbeiderne er at de blir sett, at de får tilbakemeldinger. Ikke bare hører noe når noe går galt, men også får litt ros av og til, mener hun. Dårlig ledelse og arbeidsmiljø kan gjøre veien kort til beslutningen om å velge tidligpensjon. Bydel Stovner har tydeligvis klart å få folk til å tenke seg om én gang til:Droppet tanken om tidligpensjon.– Jeg hadde tenkt å undersøke hva jeg får i pensjon hvis jeg går av. Seniortiltakene har gjort at jeg ikke har sjekka en gang, sier Hugo Sköld (62). Seniorsatsing i Stovner bydel.15 tiltak. Tiltaksplan for perioden 01.01.2008 til 31.12.2009. Fire satsingsområder: Ledelse og arbeidsmiljø, faglig utviklingsmuligheter/opplæring og karriereutvikling, fleksibel arbeidstid og tilrettelegging, stimuleringstiltak.Tøffe mål. Per 1. oktober 2007 tok hver tredje av Stovner bydels medarbeidere i alderen 62-64 år ut AFP. Målet for 2008 er at 75 prosent av seniorene mellom 62 og 64 år fortsetter i arbeid. For 2009 er målet at 80 prosent fortsetter.Ledelse aller viktigst. Aller først i Stovner bydels tiltaksplan står punktet Ledelse og arbeidsmiljø, rett og slett fordi god ledelse er en kritisk suksessfaktor.Åtte ledelsestiltak. Åtte av femten punkter i Stovner bydels tiltaksplan handler om ledelse. Blant annet: Kunnskap om seniorer/seniorpolitikk i lederutviklingsprogrammer, seniorpolitikk jevnlig tema på personalmøter/ledermøter, seniorpolitikk eget punkt ved rekruttering/omstilling/arbeidsmiljøundersøkelser, ledere måles på resultater i forhold til andel 62-64-åringer som fortsetter i arbeid, seminar for seniormedarbeidere.