Omstilling

Godtar ikke dårligere betingelser

Som et forsøksprosjekt selger Oslo kommune 10 barnehager til private drivere. De eldste ansatte opplever at dette skaper en svært usikker situasjon.

Av Tora Herud, 30. april 2014

Margaret Lilleøien. (Foto TH)

Margaret Lilleøien. (Foto TH)

Barnehagene som skal legges ut for salg er ifølge Oslo kommunes nettsider Fagerholt, Lindebergstua, Smedbakken, Sørhellinga, Asperud, Hauketo, Vestskrenten, Holmen, Midtstuen og Rønningen, med i underkant av 600 barn.Margaret Lilleøien (62) er barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder i en av avdelingene i Smedbakken barnehage på Ellingsrudåsen i bydel Alna.- 12. desember i fjor fikk vi beskjed om at driften av noen av Oslo kommunes barnehager skulle konkurranseutsettes. Men ingen la inn bud på Smedbakken og vi har fått beskjed om at denne og ni andre barnehager skal selges, sier hun.Les også: Seniorpolitikken i Alna bydelSkaper stor usikkerhetSmedbakken har 54 barn fordelt på fire avdelinger og til sammen 12 ansatte, få av dem er under 40 år, flere er fylt 62 år.- Vi som er på min alder, hadde ikke tenkt å gi oss, men fortsette i jobbene våre. Med nye drivere, presses vi til enten å gå av med AFP i den pensjonsordningen vi har med Oslo pensjonsforsikring, eller å fortsette i arbeid for ny eier med det jeg frykter kan bli dårligere lønnsbetingelser og dårligere pensjonsordning. Jeg blir så sint, sier Margaret Lilleøien. Hun har sammenlignet lønnstabellen for pedagogiske ledere i Oslo kommunes barnehager med lønnstabellen for pedagogiske ledere i barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL).I Oslo pensjonsforsikring er opptjeningstiden for pensjon 30 år. – Jeg begynte å jobbe her på Smedbakken i 1984, for 30 år siden, før det jobbet jeg i en barnehage på Romsås. Fra 1997 til 2010 jobbet jeg i skolen, på SFO og med norskopplæring av minoritetselever, før jeg kom tilbake hit, hvor jeg trives svært godt, sier hun.- Jeg er i tenkeboksenseniorpolitikk.no spør om hun har regnet på alternativene: Gå av med pensjon eller fortsette i jobben med ny arbeidsgiver.- Jeg har ikke regnet helt nøyaktig, foreløpig vet vi jo ikke hvem som kjøper barnehagen. Den skal først takseres før den legges ut for salg. Deretter antar jeg at vi får et tilbud. Jeg har regnet ut at jeg som 62-åring ved å gå av med AFP, vil få 56 prosent av dagens lønn i pensjon. I tillegg kan jeg tjene inntil 15.000 kroner i året. Men hvor skulle jeg tjene de pengene, og hvem ansetter noen over 62 år i dag? spør hun.I Oslo kommune betales et beløp tilsvarende 2 prosent av lønnen per år til pensjon og kommer i tillegg til lønnen. I barnehager med medlemskap i PBL  trekkes 2 prosent av lønnen til pensjonsinnskudd. – Selv om lønnen med ny driver blir den samme som i dag, vil pensjonsinnskuddet føre til en reduksjon, sier hun. Hva som er forskjellen på andre arbeidsvilkår, har ikke Margaret Lilleøien hatt mulighet for å sammenligne foreløpig.- Jeg er i tenkeboksen. For meg og mange andre blir det som å velge mellom pest eller kolera. Enten å gå av ufrivillig med AFP og få dårlig råd, og miste et godt arbeidssted, eller fortsette å jobbe med en usikker jobbfremtid både når det gjelder arbeidsvilkår, lønn og fremtidig pensjon. Sju av 12 her sier de vurderer å slutte. En har allerede søkt og fått ny jobb. To andre har bestemt seg for å gå av med AFP eller alderspensjon, sier hun.Lover videre ansettelseByråd for kunnskap og utdanning (H) i Oslo, Anniken Hauglie, lover på kommunens nettsider at kvalitet vil være viktig ved valget av nye drivere og at ingen ansatte vil miste jobben. I tillegg til barnehagene som selges, overtar Norlandia driften av tre kommunale barnehager som ble konkurranseutsatt. En av disse er Frydenlund barnehage som ligger like ved Smedbakken.