Grimstad kommune lykkes med omplassering.

Dersom ansatte som trenger omplassering har den kompetanse og egnethet som stemmer, har de fortrinnsrett til ledige stillinger i Grimstad kommune. Fra 2007 har drøyt 25 ansatte blitt omplassert og fått nye jobber. En medarbeider som ikke fungerer ett sted, kan blomstre et annet. Få ender opp med uføretrygd, skriver Idébanken.

Av admin_senior, 20. juni 2008

Ingen stillinger blir lyst ledige før attføringskonsulentene har sjekket ut om stillingen kan passe for arbeidstakere som venter på omplassering.Kandidatene skal ideelt sett være kvalifisert for stillingen.– Dersom manglende kvalifikasjoner kan løses innen en tremåneders periode, er det akseptabel ventetid. Vi hadde for eksempel en kandidat som trengte sertifikat for minibuss, til en ledig sjåførstilling, sier attføringskonsulent Kristine Imenes Udjus til Idébanken. De ansatte må få en  funksjonsvurdering fra lege for å få fortrinnsrett.Kommunen kaller det en vinn-vinn situasjon. Da Grimstad kommune i 2002 ble en IA-bedrift, var sykefraværet høyt. Systematisk oppfølging, lederopplæring, oppmerksomhet rundt nærvær og tilrettelegging fører kommunen på rett vei, selv om fraværsprosenten varierer. – Lederne er gode til raskt å ta tak i medarbeidere som sliter på jobben, og dialogen mellom leder og ansatt er jevnt over veldig god. Begge parter er opptatte av å finne løsninger, sier Udjus.