Senior Smart

Gründer med visjoner

- Jeg måtte bli godt voksen før jeg skjønte at jeg gjennom hele min 30-årige gründerkarriere har vært en sosial-entreprenør, lenge før det ble et begrep, sier Ingrid Stange (57). I 2011 etablerte stiftelsen Partnership for Change (PfC).

Av Tove Skagestad, 9. januar 2014

Ingrid Stange er utdannet siviløkonom. (Foto Scanpix)

Ingrid Stange er utdannet siviløkonom. (Foto Scanpix)

Med et brennende engasjement og en visjon om å være med på å forandre verden, satte hun i gang.- Jeg har alltid vært opptatt av å bruke forretningsmessige metoder for å bidra til å løse problemer som er knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold, sier Ingrid Stange.- PfC har som mål å samle forskere, politikere og næringslivstopper fra hele verden, for at de sammen skal bidra med sin kompetanse, handlekraft og forretningstalent, til sosial endring og bærekraftig utvikling. Det handler om å skape et samfunn i balanse, gjennom endring av holdninger, tankegang og livsstil.- Det er ambisiøse mål, hvordan skal dere nå dem?- For meg var det nærmest en aha-opplevelse da jeg i 2005 møtte flere som jobbet profesjonelt mot de samme visjoner og mål som jeg selv har. Nå er sosialt engasjement fullt ut akseptert i næringslivet og i ferd med å bli en ny trend, også her i Norge. Særlig har ungdom og næringslivstopper et sterkt ønske om å bidra til noe som skaper sosiale forandringer. Det gir håp, for det haster! Verdens befolkning øker faretruende, og vi kan ikke fortsette med vårt enorme forbruk, det tåler ikke kloden vår. I dag polerer vi møblene mens Titanic synker, men det eneste som nytter er å endre kurs. PfCs visjon er at alle blir forandringsagenter som bidrar til kursendringen, sier hun.Med verden som arbeidsplassSiden 2011 har Ingrid Sunde årlig arrangert konferanser i regi av PfC i Operaen i Oslo, hvor kapasiteter fra hele verden, som politikere, forskere, filosofer, historikere og toppledere i næringslivet, møtes. De holder foredrag, utveksler erfaringer og lager strategier for framtidig samarbeid.Første konferanse dreide seg om filantropi, som innebærer å handle til det beste for andre uten å tenke på økonomisk vinning. Fokuset var på sosiale entreprenører som forandringsagenter for en bærekraftig sosial utvikling. Etterpå ga så mange deltakere tilbakemeldinger om at deres arbeid hadde skiftet retning og at nye prosjekter hadde blitt startet, at Ingrid bestemte seg for at PfC måtte bli en stiftelse. I 2012 var oppmerksomheten på konferansen rettet mot kvinner og utdanning, og i 2013 ble det i samarbeid med Kronprinsparets Fond, satt fokus på de unges potensiale og nye arenaer for at de skal lykkes, noe som er vesentlig for nye løsninger i framtiden.- Alt henger sammen, og alle har ansvar for fellesskapet. Skal vi ha håp om å skape et samfunn i balanse, må vi først gjøre noe med fattigdommen. For sultne mennesker har ikke overskudd til å være opptatt av miljø og bærekraftig utvikling. Problemer står i kø også her i Norge, som blant annet vold, rasisme og selvmord blant unge, som ofte presses inn i en akademisk form de ikke passer til, og som ikke takler å leve de perfekte livene som forventes av dem.  PfC er også opptatt av hvordan vi kan skape rom for alle kulturer og ikke bare tenke integrering. Vi vil kartlegge ressursene til etniske minoriteter i Norge, slik at de kan bidra med sin egenart i stedet for på død og liv å måtte tilpasse seg vår norske være- og tenkemåte, sier unde- Blir PfC økonomisk støttet fra partnere i næringslivet?- Etableringen av PfC har vært mulig takket være betydelig støtte fra Formuesforvaltning, som huser stiftelsen, og de to største eierne der har også bidratt med betydelige midler. I tillegg ble etableringen av PfC Social Innovation Fund muliggjort, takket være støtte fra Svenska Postkodstiftelsen, som også er en viktig støttespiller for oss generelt. PfC jobber internasjonalt både gjennom virtuelle møteplasser for sosiale entreprenører, workshops og arrangementer. Vi har også kontorer i Minnesota og i Burma, hvor Aung San Suu Kyi er ærespresident, og hvor vi har flere prosjekter vi støtter. Vi er nå i ferd med å bygge en yrkesskole der, hvor elevene skal få undervisning i språk og i hvordan de kan satse på turisme uten å ødelegge den sårbare og vakre naturen.- Du er snart 60-år, hvor henter du krefter og pågangsmot fra til dette prosjektet?- Å være gründer er mye mer jobb enn du tror, og jeg skal innrømme at jeg ofte føler meg sliten, for jeg har ikke hatt ferie på mange år. Du må hele tiden klatre over barrierer, for så å støte på nye. Og du støter også alltid på energityver som vil surfe på det som høres spennende ut, men som ikke har øye for målet og visjonen. Det har jeg ofte brent meg på, men likevel er gløden sterkere enn noen gang. Dette prosjektet sluker meg helt, og min største utfordring er å klare å begrense meg. I løpet av min 30-årige gründerkarriere har jeg etablert åtte virksomheter, som alle har stått støtt på egne bein etter at jeg har trukket meg ut av dem. Men PfC vil jeg aldri trekke meg ut av. Oppgavene er ubegrensede, og jeg opplever at ingen ting er så viktig som dette. Derfor blir dette mitt siste prosjekt, sier hun.Gründerveteran- Har gründervirksomheten fulgt ditt eget livsløp?- Ja, da jeg fikk barn, etablerte jeg Montessori-barnehager og -skoler, først i Oslo og siden i Drøbak, hvor vi bodde i en periode. I mange år var jeg rektor på skolen, men de siste 12 årene har jeg bare vært styreleder. Da jeg trakk meg fra det daglige ansvaret for skolen, og barna etter hvert forsvant ut av redet, fikk jeg tid til å gå i gang med andre gründerprosjekter, basert på mitt sosiale engasjement.- Først etablerte jeg «Min dag i dag», som er en ønskebrønn for vanskeligstilte barn. Prosjektet driftes i dag av Sanitetskvinnene over hele landet, de hjelper flere hundre barn hvert år. Så etablerte jeg sammen med flere andre «Sunnasstiftelsen», som har som mål å gi funksjonshemmede økt livskvalitet. Og i 2007 etablerte vi filantropisk rådgivningstjeneste i Formuesforvaltning. Det er en gratis tjeneste for kunder som ønsker en diskusjonspartner, eller rett og slett ønsker råd for hvordan de kan benytte sine ressurser i det godes tjeneste, både når det gjelder kompetanse og eventuelt økonomiske midler. Det ble forløperen til mitt hjertebarn, Partnership for Change, hvor jeg opplever å samle trådene gjennom mine 30 år som gründer, sier Ingrid Sunde.