Aldersgrenser

H, Frp, KrF og V enige om avtale

De fire partiene er enige om både å heve aldersgrensen fra 70 til 72 år. De er også enige om at ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år, dersom det ikke er begrunnet i helse- eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen.

Av Tora Herud, 12. mars 2015

Samarbeidspartiene. (Foto TH)

Samarbeidspartiene. (Foto TH)

– De som ønsker å gå av når de er 62 år skal fortsatt ha mulighet for det. Men de som ønsker det skal få stå i arbeid til de fyller 72 år. Vi kommer også til å se på aldergrensene i