Alderspensjon

Halvparten jobbet fram til pensjon

Omtrent halvparten av dem som startet uttak av alderspensjon i 2016, jobbet fram til pensjoneringstidspunktet. 28 prosent gikk av tidligere med uføretrygd, på grunn av særaldersgrenser eller av andre årsaker.

Av Tora Herud, 12. mai 2017

(Kilde: NAV)

(Kilde: NAV)

Etter pensjonsreformen og endring av aldersgrensene, kan uttak av alderspensjon starte mellom fylte 62 år og 75 år.- Det er særlig mange kvinner som ikke jobber fram til de pensjonerer seg. 41 prosent av kvinnene jobbet fram til de tok ut alderspensjon i 2016. Tilsvarende tall for menn var 58 prosent, sa seksjonssjef i NAV, Ole Christian Lien i en pressemelding i forrige uke.Blant dem som starter uttak av alderspensjon tidlig, er det en høy andel som jobber fram til uttakstidspunktet. 86 prosent av dem som tar ut alderspensjon før fylte 67 år kommer fra arbeid.Noen færre tar ut pensjon og jobberI fjerde kvartal 2016 var 57 prosent av alderspensjonistene i aldersgruppen 62-66 år i jobb. Dette er en nedgang på to prosentpoeng sammenliknet med andel i jobb i samme kvartal i 2015.- Siden pensjonsreformen i 2011 har vi sett at mange fortsetter å jobbe selv om de tar ut alderspensjon. Det er blitt en mer fleksibel ordning enn tidligere. Vi ser en gradvis nedgang i andelen av alderspensjonistene som jobber ettersom de blir eldre, sier Ole Christian Lien.Færre eldre på uføretrygdVed utgangen av første kvartal 2017 var det totalt 321.300 mottakere av uføretrygd en økning på 4.200 uføre sammenlignet med for ett år siden. Andelen uføre utgjør 9,5 prosent av befolkningen 18 til 67 år. Det er en langsiktig trend at det blir flere unge uføre, men færre eldre. Andelen uføre over 55 år begynte å gå ned på begynnelsen av 2000-tallet, skriver Nav i en pressemelding denne uka.- De siste årene har gjennomsnittsalderen blant uføre gått ned. Utviklingen skyldes blant annet at de eldre blir stadig friskere, har høyere utdanning og pensjonsreformen har gjort det mulig å ta ut pensjon tidligere enn før, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng.