Aldringens betydning i arbeid

Når man blir eldre blir man mer metodisk

… i en metaartikkel basert på paneldatastudier av personlighet og alder, konkluderes det med at når man blir eldre bli man mindre nevrotisk, mindre ekstrovert, mer medmenneskelig og mer planmessig.

Av seniorpolitikk, 4. november 2020

Foto: iStock