Etterlysning

Satser dere på seniorene?

Kan eldre arbeidstakere utvikle gode senkarrierer hos dere? Hva gjør dere for at de eldste medarbeiderne skal bli værende? Vi vil gjerne fortelle deres historie slik at andre virksomheter kan lære av dere!

Av Berit Solli, 8. november 2021

glad-virksomhet

Klarer din virksomhet å utvikle sine seniorer?

Senter for seniorpolitikk jobber for at flere virksomheter skal integrere et seniorperspektiv i sin personalpolitikk og ledelse. Det skal bidra til et mer inkluderende og helsefremmende arbeidsliv, som igjen kan resultere i at flere seniorer både kan og vil fortsette lenger i arbeid. Det gir en vinn-vinn-situasjon for både arbeidsgivere, for den enkelte medarbeider og for samfunnet.

Løfte frem eksempler

Senter for seniorpolitikk ønsker å løfte fram eksempler på gode arbeidsplasser som verdsetter og utvikler sine seniorer. Vi har i høst fortalt historier om seniorer som har fått ny jobb i relativt høy alder (link). Nå ønsker vi å formidle historier fra ulike virksomheter om deres personalpolitikk og hva de gjør for at medarbeidere kan utvikle gode senkarrierer på deres arbeidsplass.

Passer din virksomhet inn her? Kan vi fortelle deres historie? Send inn skjema med kontaktinformasjon, så tar vår kommunikasjonsrådgiver Berit Solli kontakt med dere for å høre mer om hva dere gjør, hvordan og hvorfor.

Vi lurer bl.a. på:

  • Hva tenker dere om kompetansen seniorene hos dere har, og på hvilken måte er den verdifull for virksomheten?
  • Hvordan ivaretar dere seniorperspektivet i personalpolitikk og ledelse hos dere?
  • Har dere utviklet egne strategier og/eller tiltak for å beholde og utvikle seniorene?
  • Hvordan samarbeider arbeidsgiver og tillitsvalgte om dette?
  • Hva er grunnen til at dere har lykkes?
  • Hva kan andre virksomheter lære av dere?

*

Ta kontakt med oss her:

Så vil vår kommunikasjonsrådgiver Berit Solli ta kontakt for å høre mer.

Kommunikasjonsrådgiver Berit Solli. (Foto: Øyvind Haug)

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.