Landnotat

Har vi noe å lære av Europas topp 3?

Senter for seniorpolitikks Bjørn Halvorsen sammenligner arbeid og pensjon i Nederland, Tyskland og Sveits.

Av Berit Solli, 11. februar 2020

Les mer her!

Utenom Norden er Tyskland, Nederland og Sveits (ikke EU-medlem) best på å få og å holde senior arbeidstagere i jobb.

Nederland og Tyskland har hatt lavere seniorsysselsetting enn i Norge i alderen 55-64 år, men sysselsettingen øker nå mer i disse landene, og er i ferd med å passere Norge.

Seniorsysselsettingen i Sveits er relativt høy og stabil og om lag på linje med nivået i Norge i den samme aldergruppen.

Etter fylte 65 år er sysselsettingen lavere enn i Norge, men stigende i alle de tre landene.

Kan vi i Norge la oss inspirere av og kanskje lære noe av hva de gjør og får til på dette området i Nederland, Tyskland og Sveits? Svaret mitt er ja.

Det dreier seg kanskje særlig om helhetlige innsatser for å begrense tidlig frafall i arbeidslivet som følge av store omstillinger i arbeidslivet. Dette og andre satsinger kan du finne ut om i dette notatet.