Senior

Havner automatisk i nei-bunken

Han har vært driftssjef i tidligere Oslo Sporveier og planlagt transport i NSB. Det holder likevel ikke for å få en transportjobb ved Oslo Universitetssykehus.

Av Ulf Peter Hellstrøm,, 16. april 2015

#NAME?

#NAME?

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik sier at en del arbeidsgivere fortsatt legger jobbsøknader fra seniorer i 60-årene automatisk i nei-bunken. Omfanget av saker om aldersdiskriminering har aldri vært høyere.- Jeg søkte i februar i år en stilling som transportkoordinator ved sykehuset, men ble ikke en gang innkalt til intervju, forteller Sanne.- Tror du at dette er et utslag av aldersdiskriminering, der du ikke fikk jobb fordi du er for gammel, rett og slett?-Jeg må svare ja på det, og har henvendt meg til Likestillings- og diskrimineringsombudet for å få en vurdering, sier Sanne.Yngre vant framDet var yngre søkere som ble foretrukket av sykehusets transportavdeling. Fem søkere ble ansatt. De skal jobbe innenfor transport av pasienter, ikke minst på oppdrag fra sykehusets akuttavdeling. Flere av disse søkerne har knapt bakgrunn fra transprt eller samferdsel generelt.Sykehuset avviser at ansettelsesprosessen vitner om en diskriminering av eldre arbeidssøøkere. Aldersdiskriminering er heller ikke lovlig.- Blir det slik at en jobbsøker i 60-årene automatisk havner i nei-bunken?- Nei, er svaret fra direktørens kontor i Oslo universitetssykehus i en epost.- Kan dere si noe nærmere om kriteriene for valg av folk til pasientreisekontoret i denne saken?- I utgangspunktet krever vi videregående skole og relevant erfaring. I denne sammenheng regner vi erfaring fra operativ planlegging innenfor transport- og logistikk som relevant. Vi regner også erfaring som utøvende, for eksempel taxi- sjåfør, som relevant, men da helst i kombinasjon med erfring fra planlegging. Erfaring fra callsenter og annen type kundebehandling (første linje) vil også være relevant. Erfaring som leder vil ikke være like relevant i denne stillingen, svarer sykehuset.Sannes bakgrunnSanne er en 65 år gammel utdannet sivilingeniør og har 40 års bakgrunn fra yrkeslivet, hovedsakelig med lederstillinger innen transport og samferdselssektoren. Han har innehatt ledende stillinger i tidligere Oslo Sporveier, NSB og Bertel O. Steen, der han jobbet mye med Norgesbusskonsernet. Han var i sin tid også medlem av ulykkeskommisjonen i Oslo Sporveier.Taxi-lappenOg ikke nok med det: Sanne har gode forutsetninger for å planlegge transport av pasienter til og fra Oslo Universitetssykehus. For et par år siden tok han drosjelappen i Oslo og Akershus og kjenner regionen ganske godt, også som yrkesbilist.Taxi-lappen kom etter at Sanne hadde fått nok av de tunge lederjobbene og ville se seg om etter andre typer stillinger der han likevel fikk utnyttet noe av sin mangeårige kompetanse.- Ingen pause på sofaen fremfor nye jobber?- Det er var aldri en opsjon for meg. Jeg har lyst til å bidra med noe produktivt. Det siste året har jeg vært på skikkelig jobbjakt.- Er det blitt mange jobbsøknader?- Ja, utallige. Jeg har også brukt – nesten misbrukt – det sosiale nettverket mitt. Og jeg er i kontakt med bemanningsbransjen og diverse nettsteder.- Og erfaringene?-Jeg har aldri vært i et formelt jobbintervju i løpet av det siste året. Det synes jeg er påfallende. Jeg må kunne kalle det for lett irriterende.- Og hvorfor møter du slike hindre?- Jeg får en mistanke om at de som rekrutterer folk, stiller seg spørsmålet «hva er det med han der, som hadde lederstillinger tidligere?». En kar med lederjobber på CV-en kan skape frykt, åpenbart. Det kan også være en ulempe en del ganger at du rett og slett ha en lang CV. Det kan virke som om en del rekrutterere ser etter folk som kan formes på og av jobben. Og så er det vel en del som tror at du uansett har gått ut på dato, sier Sanne.Den jobbsøkende senioren sier at det viktigste for ham nå er å forhindre at aldersdiskriminering forekommer i norsk arbeidsliv.Flere som klagerHan får langt på vei støtte fra likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.- Det er rimelig å anta at når du er åpenbart kvalifisert til en stilling, stiller du langt fremme i køen når virksomheten skal velge ut hvilke søkere som skal inn til intervju. Vi ser stadig flere tilfeller av aldersdiskriminering. Hos oss får vi flere saker, sier Ørstavik.Ombudet registrerer at flere melder fra om forskjellsbehandling på arbeidsplassen på grunn av alder. I de to siste årene har Ørstavik og hennes etat fått inn 280 slike saker. Det er en markant økning sammenlignet med tidligere år. Ikke alle sakene er klagesaker, men også de rene forespørselene vitner om at aldersdiskriminering er et langt mer utbredt fenomen i arbeidslivet enn man liker å tenke på. Samtidig kan de mange henvendelsene til likestilling- og diskrimineringsombudet tyde på at bevisstgjøringen omkring forskjellsbehandling basert på alder er høyere enn tidligere.- Gjør ikke hjemmeleksen- Hvorfor øker aldersdiskriminering i omfang?- Arbeidsgiverne gjør ikke hjemmeleksen sin. Noen av dem tror at de er i sin fulle rett til å søke «unge og dynamiske» medarbeidere som helst bør være et sted mellom 20 og 30 år. Men det er altså et lovbrudd. Du skal vurdere jobbsøkere ut fra deres kvalifikasjoner, ikke ut fra deres alder – eller for den saks skyld faktorer som kjønn og religion, sier Ørstavik.- Det kan virke som arbeidsgivere synes det er mer legitimt å forskjellsbehandle ansatte eller jobbsøkere på grunn av alder. Det er nok mindre åpenbart for folk at det er snakk om diskriminering om man plukker seg yngre arbeidstakere, enn om man bare velger menn eller etnisk norske, sier ombudet.Samtidig ser Ørstavik at holdningene blant folk også til aldersdiskriminering er i ferd med å bli skjerpet. – Vi opplever at flere klager når de blir utsatt for dette, sier Ørstavik.