Skedsmo kommune

hele stillinger vokser ikke på trær

- Det var en fordel for meg å være i full stilling da jeg fylte 62 år. Hadde jeg hatt 80 prosent stilling ville jeg bare fått 80 prosent lønn, sier hjelpepleier Bjørg Mossin (62) ved Skedsmotun bo- og behandlingssenter.

Av Tora Herud, 19. februar 2010

Bjørg Lorentzen (t.v.) og Bjørg Mossin. (Foto TH)

Bjørg Lorentzen (t.v.) og Bjørg Mossin. (Foto TH)

Å kunne gå ned i 80 prosent stilling og samtidig beholde full lønn passet godt for Bjørg Mossin, da hun fylte 62 år i fjor høst.- Det er et veldig bra tiltak. Det er godt å kunne jobbe så lenge en er frisk og har lyst. Den vanlige turnusen går over 12 uker med arbeid hver fjerde helg, pluss en ekstra helg. Jeg skulle gjerne sluppet ekstrahelgen, det går ikke, men det blir en arbeidsdag i uken mindre enn før, sier hun.Bjørg Mossin tok hjelpepleierutdanning i 1968 og har tidligere arbeidet på sykehjem i Bergen og på Ullevål sykehus. I 12 år var hun hjemmeværende med tre barn, før hun gradvis begynte å arbeide på Skedsmotun for 27 år siden.- Da jeg ble alene trengte jeg høyere inntekt, men hele stillinger vokser ikke på trær, så det tok litt tid å få full stilling sier hun.Gjelder bare fast ansatteSeniortiltakene på Skedsmotun gjelder bare fast ansatte og ansatte i 80-100 prosent stilling med rett til AFP. Derfor vil tiltakene ikke gjelde pleieassistent Bjørg Lorentsen (59), som arbeider på Blå avdeling sammen med Bjørg Mossin.- Jeg er assistent, så jeg har ikke fast stilling men en fast turnus med arbeid hver fjerde helg, noe som utgjør en 15 prosent stilling. I tillegg tar jeg ekstravakter, og i snitt jobber jeg 75 prosent stilling. Det er passe, sier Bjørg Lorentzen. Hun giftet seg tidlig, har seks barn og begynte å jobbe da hun var 30 år, og synes det er uaktuelt å ta utdanning nå.- Jeg har jobbet på gjestegiveri med mat og tatt vaskejobber i vikarbyrå før jeg begynte her på Skedsmotun for 10-11 år siden. Jeg trives veldig godt og håper at jeg kan fortsette i arbeid til jeg fyller 67 år. Samtidig har jeg frihet til å reise bort når jeg ønsker det, sier hun.I tilfelle sykdom- Hva skjer dersom du blir syk?- Blir jeg syk, får jeg lønn bare for de dagene jeg er satt opp på vakter, sier hun. Etter at arbeidsgiverperioden på 16 dager er over, vil Bjørg Lorentzen, dersom hun skulle bli syk, få lønn i forhold hva hun har tjent i gjennomsnitt over en periode (Ifølge Folketrygdloven kapittel 8:” I et arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter skal et lengre og mer representativt tidsrom enn fire uker legges til grunn”). Skedsmotun er et av de fire sykehjemmene som forsker Eldbjørg Torsøe i Econ Pöyry omtaler i rapporten ”Tidligpensjonering i pleie- og omsorgsektoren”.