Arbeidende pensjonister

Heller pekestokk enn spaserstokk

- Det må skapes større forståelse for å ta vare på den ressursen som eldre arbeidstakere er. Jeg har sett for mange av mine forbilder bli vippet ut altfor tidlig, sier Thomas Wilhelmsen (68), som underviser ved tre høgskoler.

Av Tora Herud, 13. mars 2013

Thomas Wilhelmsen underviser blant annet på Høgskolen i Buskerud

Thomas Wilhelmsen underviser blant annet på Høgskolen i Buskerud

Helt siden 1970-tallet har Wilhelmsen undervist i visuell kommunikasjon og andre grafiske fag på deltid ved siden av andre jobber, og siden 1988 ved siden av å drive firmaet Grad AS, som han startet og var daglig leder i fram til han fylte 67 år i 2011.- Nå er jeg medeier og har ikke lenger aksjemajoriteten, men jeg er styremedlem og jeg får ros for å holde meg unna, sier han og ler. Undervisningen har han på Høgskolen i Buskerud (Drammen og Hønefoss) og kunsthøgskolen i Oslo, i tilsvarende 50 prosents stilling.Reflekterte over livet videre- Grad hadde 8-10 ansatte, og jeg hadde et klart bilde av hvor deilig det skulle bli å løfte av seg ledersekken og gi den videre. Og det kjentes helt supert. Jeg tilhører en godt betalt yrkesgruppe og jeg hadde tjent godt i 40 år. Men det hører med til historien at jeg ble enkemann for 5 år siden, og derfor hadde jeg en grunn til til å reflektere over hva jeg skulle gjøre videre i livet. Kona mi hadde da vært syk i mange år, og hun ville likt å vite at jeg fikk etterbetalt enkemannspensjon etter henne, sier Thomas Wilhelmsen. Han hadde ikke AFP-avtale og har ikke tjenestepensjon fra Grad AS, men han har utbetalinger av tjenestepensjon fra fripoliser i tidligere arbeidsforhold.- Det viktigste er at jeg ikke har gjeld. Som mange i min generasjon har jeg tjent pengene før jeg har brukt dem, både privat og i firmaet. Og jeg tjener dessuten penger på undervisningen, sier han. Må etterlese og oppdatereSelv begynte han som 17-åring med visuell kommunikasjon på Øvre Elvebakken i Oslo, en fagskole for lærlinger. Senere ble han boktrykkersvenn, håndverksmester, gikk på kunst- og håndverkskole, på grafisk høyskole i København og grunnkurs i økonomi på BI. Arbeidserfaringen før han startet for seg selv spenner fra Aksjetrykkeriet til Orkla. På fritiden driver han med det han kaller billedmakeri og tegne- og maleopplæring.- Undervisningen på høgskolene gir meg nærhet til ungdommen, som jeg ellers ikke har så mye kontakt med. Det gir meg faglig vedlikehold, og jeg må etterlese og oppdatere meg i periodene mellom semestrene. Det siste er ny kunnskap om hvordan øyet oppfatter farge. Vi gir studentene en plattform, men mye av kompetansen må de skaffe seg på egenhånd, sier Wilhelmsen.Firma for undervisningenIfølge ham er det slik at høgskoler enten ansetter folk, eller de kjøper tjenester utenifra, så han opprettet aksjeselskapet Phidias AS for undervisningsformålet, og inngår avtaler for et undervisningsår av gangen.- Et aksjeselskap må ha 30.000 kroner i banken, registreres i Brønnøysund og ha en regnskapsfører/revisor. Styret kan bestå av deg selv og et varamedlem. Du kan ordne alt det selskapstekniske selv, men det koster ikke mer enn 4.000 kroner hos en advokat for å ordne det nødvendige, sier han.Thomas Wilhelmsen mener mange etter et langt arbeidsliv sitter med masse erfaring som gjør dem gode på tilrettelegging, forenkling og kunnskapsformidling.- Dersom de ikke har hatt et svært helseslitende yrke, sitter veldig mange igjen med en overskuddsressurs som samfunnet bør få utnyttet. Jeg mener arbeidsgivere i både private og offentlige virksomheter må stilles til større ansvar for å utnytte denne, sier han.