Seminar 23. mai

Helsedirektoratet setter seniorpolitikk på dagsordenen

Kan seniorer være en del av løsningen for bemannings-utfordringene i helse og omsorg?

Av Roger Moen, 27. april 2023

Helsedirektoratet arrangerer et seminar om seniorer i helse- og omsorgssektoren

Tirsdag 23. mai kl. 09.00-10.30.

Seminaret tar opp spørsmålet om hvordan en satsning på seniorer kan bli en del av løsningen på de utfordringer som bl.a. Helsepersonellkommisjonen har lagt fram i sin rapport. Det lanseres også en ny rapport fra Oslo Economics på seminaret om bl.a. hva som kan motivere flere til å fortsette lenger i arbeid, en rapport som Helsedirektoratet har bestilt.

Senter for seniorpolitikk bidrar på seminaret med Linda Hauge og Roger Moen. Vi har gjennomført flere aktuelle kartlegginger om hvordan det er å være senior i både sykehus og i pleie- og omsorgssektoren, så vi kan kanskje utfylle den nye rapporten som Helsedirektoratet legger fram, sier Hauge.

Her er nærmere informasjon om program og påmelding til seminaret: https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/seniorpersonell-i-helsesektoren

Her er også lenker til rapporter som Senter for seniorpolitikk har finansiert:

Lenke til rapporten seniorer i sykehus

Lenke til rapporten seniorer i Pleie- og omsorg

Lenke til rapporten Bransjespesifikk seniorpolitikk