Aldersgrenser

Heves fra 70 til 72 år

Tradisjonelt benyttes begrepet «aldersgrense» i arbeidslivet om plikten til å fratre stillingen når arbeidstakeren når en viss alder. Dette må ikke forveksles med «pensjonsalder», som er den alder hvor man har rett til å ta ut alderspensjon.

Av seniorpolitikk, 30. juni 2015

Advokat Erik Råd Herlofsen. (Foto TH)

Advokat Erik Råd Herlofsen. (Foto TH)

I morgen 1. juli endres aldersgrensen fra 70 til 72 år i privat sektor. Advokat Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirma Ræder, har oppdatert informasjonen vår om aldersgrenser under Arbeid og pensjon:Øvre aldersgrenser i norsk arbeidsliv