Pensjon

Hjelp til å beregne pensjonen. Resten må du finne ut selv

- Har du en sammensatt yrkeskarriere er det mye vanskeligere å få oversikt over pensjonen din, sier Robert Salomon, forsker i AFI HiOA.

Av seniorpolitikk, 10. oktober 2017

Robert Salomon

Robert Salomon

Etter pensjonsreformen i 2011 fikk Nav i oppdrag å drive formidling av informasjon. Salomon deltok i et forskningsprosjekt for å se om Nav lyktes.

– Intensjonen er at det skal være mulig å samordne pensjonsordningene for den enkelte, men det blir likevel komplisert for en del. Det gjelder blant andre dem som har en sammensatt yrkeskarriere og har hatt opptjening i flere ordninger, folk som har vært helt eller delvis uføretrygdet og for folk som har jobbet perioder i utlandet, sier Robert Salomon.

Refleksjon fører til nye spørsmål

I starten hadde mange tekniske problemer med å logge seg på Din pensjon på nav.no. Det er nok løst for de fleste nå, og Salomon mener pensjonsportalene er et framskritt i forhold til tidligere.

– Når man har logget seg på oppstår nye utfordringer. En del forstår ikke alle begrepene som brukes og enkelte greier ikke å betjene kalkulatorene selv om de skulle være selvforklarende.  Ikke alle vet om de har en offentlig- eller en privat AFP.

Selv de som greier å foreta beregninger om egen pensjon sitter gjerne igjen med en del spørsmål. De må starte en refleksjon om når de bør starte uttak av pensjon og når de bør slutte å jobbe. Den refleksjonen skal ikke Nav og Statens pensjonskasse (SPK) hjelpe folk med, sier han.

– Det viser seg at både blant dem som sliter og dem som behersker kalkulatorene godt er det mange som ønsker seg en samtale med noen i Nav og SPK. Det er ikke så lett. Førstelinjen kan veilede folk i det rent tekniske, men kan ikke i særlig grad svare på spørsmålene om pensjon. Det er mulig å ringe call sentra begge steder, men de som betjener telefonene har fått beskjed om at samtalene skal være så korte som mulig, og av og til blir de for knappe. Mange føler at de ikke får ikke god nok hjelp, sier han.

– 40-åringene er for lite interessert

Mye av informasjonen om pensjon har vært rettet mot de eldste, og den gruppen er mest interessert i å få informasjon. Men med få unntak er det lite de eldste kan gjøre for å påvirke pensjonen sin, mener Robert Salomon.

– Det er et viktig paradoks. De som er rundt 40 år burde være mye mer interessert, kanskje de som er yngre også. I den alderen er det veldig viktig å begynne og sette seg inn hva slags pensjon de får. Har de for eksempel ordninger som gir mer enn obligatorisk tjenestepensjon (OTP) på 2 prosent? fortsetter han.

Robert Salomon snakket om pensjonskunnskap i en digital verden på Pensjonsforums jubileumskonferanse i mars i år. Han viste til tre paradokser:

Eldre arbeidstakere (nær pensjonsalder) er interesserte og mottagelige for informasjon, men mangler teknisk kompetanse og forutsetninger.

Yngre arbeidstakere (ca. 40-50 år) har teknisk kompetanse og forutsetninger, men anser ikke pensjonsplanlegging som relevant.

Digital selvbetjening medfører økt kompetansebehov og usikkerhet, men gir færre muligheter til å snakke med en veileder ansikt til ansikt.