Seniorer om seniorer

Holdningene til eldre arbeidstakere må endres

Åsmund Lunde (69), seniorrådgiver og tidligere direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP) er først ut i vår nye serie videoforedrag «Seniorer om seniorer».

Av Tora Herud, 18. august 2016

Åsmund Lunde. (Foto Dag W. Grundseth)

Åsmund Lunde. (Foto Dag W. Grundseth)

En agitator for seniorpolitikk blir han kalt. Etter 29 ½ år skal han på avvenning. Siden 1. august trapper Lunde ned til 15 arbeidstimer per uke på pensjonistvilkår, og for sikkerhets skyld har vi sørget for å gjøre et videopptak der han kort forklarer bakgrunnen for SSP og om hvorfor holdningene til seniorer i arbeidslivet er så viktig. – Det det handler om er kunnskap, holdninger, atferd og kultur. Hvis vi ikke bruker kunnskapen og  endrer holdningene, vil seniorer i framtida bli møtt på samme måte som tidligere generasjoner. Stereotypier som ikke stemmer med virkeligheten, har påvirket personalpolitikken på en negativ måte. Det har ført til at produktiviteten, utfoldelsen og utviklingen er blitt mindre enn den burde. Eldres potensiale er ikke blitt brukt. Dagens eldre har bedre utdanning, er friskere og lever lenger, sier Åsmund Lunde. Videoen finner du her: Historien til Senter for seniorpolitikk og holdninger til eldre i arbeidslivet(Video: Dag W. Grundseth og Olav Urdahl) 

Fakta

Seniorer med høy kompetanse og lang erfaring fra seniorpolitisk arbeid foredrar om ulike temaer på dette fagfeltet.