Debatt

Holte og Holden skriver i VG og Aftenposten

NAV-direktør Hans Christian Holte og professor Steinar Holden skriver om seniorpolitikk i henholdsvis VG og Aftenposten.

Av Berit Solli, 27. oktober 2022

Hans Christian Holte

NAV-direktør Hans Christian Holte (Foto: NTB)

Torsdag 27. oktober sto to viktige innlegg på trykk om seniorpolitikk. Begge innleggene omtaler de nye forslagene fra Pensjonsutvalget, og er opptatt av hvordan vi skal få flere eldre arbeidstakere til å ville og kunne jobbe lengst mulig.

Heve pensjonsalderen

Direktør i NAV Hans Christian Holte skriver i VG om at vi bør heve pensjonsalderen.

“Selv om synet på eldre arbeidstagere i stort har utviklet seg til det bedre, er skepsisen til seniorer fortsatt stor blant en del arbeidsgivere og på en del arbeidsplasser,” skriver han, og viser blant annet til Norsk seniorpolitisk barometer.

Lettere å jobbe

Professor i samfunnsøkonomi Steinar Holden skriver i Aftenposten om at det må bli lettere å jobbe etter 70 år.

“Arbeidslivet bør endre eksisterende normer om at «alle» må slutte etter fylte 70 år, mener han. 

NRK-debatt mellom Østerud og Holden

Seniorkraften med Solberg og Bugge hos Holtes Halve