Foredrag

Høy aktivitet med foredrag

Senter for seniorpolitikk har holdt foredrag på en høyskole, hos en pensjonskasse og en fylkeskommune denne uken. I 2018 holdt vi 80 foredrag. Send melding dersom du vil at vi skal komme og fortelle hva som skal til for at ansatte kan og vil stå lengst mulig i jobb.

Av Berit Solli, 4. april 2019

SISTE GANG? Seniorrådgiver Åsmund Lunde (72) var direktør ved Senter for seniorpolitikk

SISTE GANG? Seniorrådgiver Åsmund Lunde (72) var direktør ved Senter for seniorpolitikk

Denne uken holdt seniorrådgiver Åsmund Lunde foredrag for velferdsstudenter på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad på tirsdag. Torsdag dro fagsjef Roger Moen til Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet. Og torsdag var seniorrådgiver Olav Eikemo og direktør Kari Østerud hos Vestfold fylkeskommune på Tjøme.

Formidlingsglede

«Vi liker å være ute og fortelle om hva forskningen forteller oss om seniorer i arbeid. Særlig holder vi foredrag for ledere og tillitsvalgte ute i virksomhetene. Målet er å hjelpe virksomhetene til å beholde kompetansen lengst mulig,» sier fagsjef Roger Moen. I fjor holdt senterets ansatte 80 foredrag for ulike målgrupper.

Hovedinnholdet i foredragene pleier å være holdninger til aldring og læringsevne hos ledere og seniorene selv, samt hva som skal til for at folk som kan jobbe, velger å beholde tilknytningen til arbeidslivet lengst mulig.

Tre grunner til å bli

Det er tre faktorer som avgjør hvor lenge folk står i jobb: Pensjonssystemet eller økonomiske forhold som i økende grad premierer dem som jobber lengt. For det andre avgjøres pensjonsalderen av forhold i den enkeltes liv, så som helse, planer for «det gode liv» og særlig hva ektefellen velger å gjøre.

Foredragene fra Senter for seniorpolitikk handler mest om det tredje:

Arbeidsplassens betydning og hva arbeidsgiver, tillitsvalgte og seniorene selv  kan gjøre for å forlenge karrieren for flere.

«Det viktigste arbeidsgiveren kan gjøre for å beholde folk er å vise at man regner med den eldre arbeidstageren og stiller krav til for eksempel læring og utvikling. Eldre arbeidstagere kan og bør bli tatt med på opplæring og utvikling på linje med alle andre.

Hvis du ønsker at vi skal holde foredrag om seniorpolitikk i din virksomhet, på din skole eller arbeidsplass eller noe annet, send en forespørsel til Senter for seniorpolitikk.

Her finner du Åsmund Lundes presentasjon fra Høgskolen i Østfold.

Les mer her: Ute på foredrag