Aldersgrense for piloter

Høyesterett avventer EU-dom

Piloter fra tyske Lufthansa går rettens vei i kamp mot arbeidsgiverens 60-års aldersgrense for å fly. Saken går for EU-domstolen. Utfallet i EU blir viktig for norske piloter.

Av Mattis Michaelsen, 7. september 2010

Bjørn Nybø er en av de ti norske  helikopterpilotene. (Foto Signe Christine Urdal

Bjørn Nybø er en av de ti norske helikopterpilotene. (Foto Signe Christine Urdal

Tyske Lufthansa har beholdt aldersgrense på 60 år for sine piloter. Dette til tross for at nasjonal lovgivning og alle andre tyske flyselskaper har satt grensen til 65 år. Tysk arbeidsrett har sendt saken videre til EU-domstolen. seniorpolitikk.no har tidligere skrevet om ti seniorflygere som gikk til sak mot sin arbeidsgiver, Helikopter Service i Stavanger. Seniorene mente det var aldersdiskriminering når bedriften nektet dem å fly, med henvisning til tariffavtalens 60-årsgrense. Norsk sak stansetDe ti norske helikopterpilotene tapte i tingrett og lagmannsrett, men valgte å anke videre. Høyesterett meldte tilbake at landets øverste rettsinstans vil se på saken når det gjelder spørsmålet om aldersgrensen på 60 år er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering. Saken skulle vært oppe i Høyesterett 24. og 25. august, men retten har nå stanset behandlingen i påvente av en avgjørelse i EU-saken. – De norske reglene er parallelle til EU-retten og en oversettelse av EUs regler. Derfor vil avgjørelsen i EU-domstolen ha stor betydning for utfallet av saken til senior-helikopterflygerne hos Helikopter Service, sier Bent Endresen. Han er advokat for de ti flygerne. Tas opp igjen på nyåretBehandlingen av saken til seniorpilotene i tyske Lufthansa pågår nå. Det forventes en avgjørelse i EU-domstolen over nyttår. Deretter vil behandlingen av saken til de norske helikopterpilotene komme i gang igjen.