Webinar 11. februar

HR med et seniorperspektiv – «hot or not»

Nytt SSP-notat om HR-funksjonens rolle i seniorpolitikken. Delta på webinar 11. februar!

Av Kari Østerud, 12. januar 2021

Kari Østerud på talerstol.

Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk (Foto. MBP)

Les notatet her!

Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er SSP-notat-nr-5-pr-17-11-20-1024x784.jpg

Ifølge Norsk seniorpolitisk barometer (2018) er det kun 4 av 10 virksomheter som har en strategi for hvordan man skal beholde og videreutvikle senior arbeidstakere.

Samtidig er denne produksjonsfaktoren i endring: Vi blir stadig flere eldre arbeidstakere, både gjennomsnittsalder og avgangsalder øker. Spørsmålet er om HR henger med på denne utviklingen?

Sørger HR-ledere og -medarbeidere for at seniorperspektivene er med i HR-strategien og personalpolitikk, eller er det mer å gå på?

Større bedrifter har oftere en strategi enn små bedrifter, og offentlig sektor oftere enn private virksomheter. Ledere som selv er under 40 år er mindre opptatt av å beholde folk lengst mulig sammenlignet med virksomheter med eldre ledere.

Les SSP notat nr 5 her!