Årets seniorprofil 2016

Hun har vist en imponerende vilje til å holde seg aktuell

Sportsjournalist i Aftenposten, Mette Bugge (64), er et forbilde for andre seniorer, og framstår som en aktiv og attraktiv senior i arbeidslivet. Slik lyder juryens begrunnelse.

Av Tora Herud, 24. november 2016

Statssekretær i ASD

Statssekretær i ASD

Egentlig skulle Mette Bugge allerede vært på verdenscup i langrenn i Kuusamo i Finland, i stedet er hun på den nasjonale IA-konferansen i Oslo sentrum for å ta imot en pris.Prisvinner Mette Bugge- Vi må vel få lov å stille deg det tradisjonelle sportsspørsmålet: Hva føler du nå?- Jeg er helt himmelfallen og føler meg stolt, ikke bare på mine vegne men også på Aftenpostens vegne. Jeg har fått så mange muligheter både fra toppsjefen og andre ledere i avisen, sier hun.- Hva betyr prisen for deg?- Mye. Jeg tror det har noe å si at hvis man har lyst til å bli i arbeidslivet, fins det muligheter. Men man må bidra og hele tiden skaffe seg ny kunnskap. Frisører for eksempel, de er stadig på kurs og lærer hele tiden. For hver gang blir de et hår bedre. Det er gøy å lære, og det å finne ny kunnskap ligger jo til grunn for journalistikken.I går var hun på kurs for å lære å bruke en ny plattform å skrive på.- Hva tenker du om at så mange av dine journalistkolleger går av tidlig?- Folk er forskjellige. Noen har lyst til å gjøre noe annet, og jobber med andre ting. Men jeg tror arbeid er viktig. Jeg ønsker å møte mennesker, og det gir meg masse energi, sier mette Bugge.Bare siden mars har hun holdt 30 foredrag for blant annet mediebransjen og annet næringsliv, ved siden full jobb og at hun trener og holder seg i fysisk god form.Den ene går, den andre fortsetter«Mette Bugge er snart 65 år og har vært ansatt som sportsjournalist i Aftenposten i 39 år. Hun har dekket 12 OL og skriver om alle idretter utenom herrefotball.  Hun har hele tiden utviklet kompetansen sin, fornyet seg og tatt i bruk nye verktøy for å være en så god journalist som mulig. Hun er en pådriver for å utvikle avisens digitale profil og en god rollemodell. Hun er brennende opptatt av kunnskapsdeling – særlig mellom eldre og yngre. De siste årene har hun spesialisert seg på digital journalistikk og var den første som laget videosaker med mobilen i Aftenposten. Hun tar i bruk teknologien på en måte som gjør at hun er nyskapende og innovativ i sin måte å lage saker på. Sakene hennes er blant de mest leste på nett». Slik lyder det videre fra juryen for prisen Årets seniorprofil 2016 og som består av: Renee Rasmussen (LO), styreleder i Senter for seniorpolitikk Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke Trine Lise Sundnes, forbundsleder i Handel & Kontor (LO) Robert Salomon, forsker i AFI/Høyskolen i Oslo og Akershus Kristian Tonning Riise, leder i Unge HøyreÅrets kandidaterDet var to andre kandidater til årets prise, Turid Vik, lektor i kjemi og naturfag ved Dokka videregående skole og Magne Nilsen, aktuar i Sparebank 1 forsikring.Her er en film om årets kandidaterDeles ut for 21. gangPrisen deles ut av Senter for seniorpolitikk for 21. gang, men har i år endret navn fra Årets seniorinitiativ til Årets seniorprofil. Advokatfirmaet DLA Piper fikk prisen i fjor for sin satsing på større aldersmangfold, blant annet gjennom nyrekruttering av flere advokater i aldersgruppen 60-70 år.Forslag til kandidater kommer inn via nettsiden seniorpolitikk.no og prisen gis til:Prisen gis til virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner som tilfredsstiller ett av følgende kriterier og der kandidaten (e): selv framstår som et forbilde for andre seniorer, som en aktiv og attraktiv senior i arbeidslivet. selv har bidratt til å synliggjøre seniorene som en ressurs i arbeidslivet. har bidratt med nye perspektiver på aldring og arbeid, på personalpolitisk arbeid i en virksomhet eller på seniorperspektivet i ledelse. har bidratt til å sette seniorpolitiske tema på dagsordenen til myndigheter, partene i arbeidslivet eller samfunnet for øvrig har i egen virksomhet innført en forbilledlig seniorpolitikk eller en livsfasepolitikk med et seniorperspektiv.