Bortfall av stillingsvern ved fylte 62 år

Hva er formålet med 62-årsgrensen?

- Domstolene må kunne etterprøve om det foreligger saklig grunnlag for 62-årsgrensen i Sjømannsloven, sa advokat Erik Råd Herlofsen i advokatfirmaet Ræder, da saken til en oppsagt sjømann var oppe i Høyesterett denne uken.

Av Tora Herud, 29. januar 2010

Fra venstre: Arne Eikhaugen

Fra venstre: Arne Eikhaugen

– Skal norsk rett gi dårligere vern for eldre sjømenn enn det som gjøres innen EU? Den norske aldersgrensen er et særnorsk fenomen og rett til en beskjeden sjømannspensjon kan ikke forsvare at sjømenn mister stillin