6 spørsmål om kompetanse og karriere

– Hva kan du, hva vil du ha og hva er du?

- Kravene til omstilling i arbeidslivet er økende. Og mennesker er verken lagd av stål, eller har kompetanse som holder til de er 100 år, sier Gina Lund (54), direktør i Vox.

Av Tora Herud, 29. april 2016

Vox-direktør Gina Lund. (Foto Tora Herud)

Vox-direktør Gina Lund. (Foto Tora Herud)

– Det står om Vox på nettsidene deres at dere jobber ut fra overbevisning om at gode ordninger for læring gjennom hele livet er en betingelse for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv. Hva betyr det for dem over 50 år?- Jeg tror

Fakta

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, er en etat underlagt Kunnskaps- departementet. Vox jobber for at voksne skal få et mer samordnet tilbud om kompetanseheving.