Årets seniorprofil

Hvem fortjener prisen i år? Du kan fortsatt foreslå kandidater

Borregaard AS, GIEK, gründer Håvard Engell i GaitLine, tidligere sjefredaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen og administrerende direktør Trond Voll i Telering AS er blant de foreslåtte til årets pris.

Av Tora Herud, 17. august 2018

Hovedtillitsvalgt Åsmund Dybedahl fra Fellesforbundet og Dag Arthur Aasbø

Hovedtillitsvalgt Åsmund Dybedahl fra Fellesforbundet og Dag Arthur Aasbø

Prisen «Årets seniorprofil» kan tildeles virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner. Prisen viser at noen vil og kan gjøre noe for å holde på eldre arbeidstakere. Den vil være en viktig oppmuntring for dem, og også et viktig signal til andre som ønsker å fremme en aktiv seniorpolitikk. Fristen for å foreslå kandidater 15. oktober.

Noen av dem som er foreslått i år er: Borregaard AS har vært i gjennom store omstillinger, samt automatisert og digitalisert de fleste av arbeidsprosessene. I dag fremstår bedriften som en moderne, høyteknologisk virksomhet. Eldre og erfarne medarbeidere har vært med hele veien. GIEK har en bevisst satsing på seniorers kompetanse som ressurs, som tilførte virksomheten bokstavelig talt senioritet, og ga mulighet for å møte behovet i markedet da konjunkturene plutselig gjorde at GIEK måtte øke muskelmassen sin. For dette fikk de nylig HR Norges Kompetansepris i 2018.

Seniorgründeren Håvard Engell, født i 1950, er tidligere ballettdanser, utdannet på idrettshøgskolen, har jobbet for Olympiatoppen og med sko i Sveits, før han begynte å utvikle GaitLine-skoene i Oslo. I 2012 startet han Gaitline AS, som i 2017 hadde en omsetning på rundt 40 millioner kroner og har 17 ansatte.

Tidligere Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanens holdning til eldre arbeidstakere og seg selv, har skilt seg klart fra andre medielederes holdning. Derfor bør han få prisen Årets seniorprofil 2018, mener forslagsstilleren.

Telering ansetter gjerne seniorer i ledene roller, blant annet har virksomheten to regionsjefer, Eivind Haukaas (65) og Lodve Sollid (60) – «Sølvrevene». Andre seniormedarbeidere har også blitt framhevet internt, og selskapet er dyktige til å trekke fram resultatene deres i kommunikasjonen sin.

Juryen for Årets seniorprofil 2018 består av:Kristin Diserud Mildal, NHOKristin Sæther, LOTonje Fossan-Waage (Nav arbeidslivssenter, Akershus)Even Bolstad, HR NorgeStein Aabø, journalist og forfatter

Fakta

Årets seniorprofilPrisen gis til virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner som tilfredsstiller ett av følgende kriterier: Kandidaten(e) selv framstår som et forbilde for andre seniorer, som en aktiv og attraktiv senior i arbeidslivet.
Kandidaten(e) selv har bidratt til å synliggjøre seniorene som en ressurs i arbeidslivet.
Kandidaten(e) har bidratt med nye perspektiver på aldring og arbeid, på personalpolitisk arbeid i en virksomhet eller på seniorperspektivet i ledelse.
Kandidaten(e) har bidratt til å sette seniorpolitiske tema på dagsordenen til myndigheter, partene i arbeidslivet eller samfunnet for øvrig
Kandidaten(e) har i egen virksomhet innført en forbilledlig seniorpolitikk eller en livsfasepolitikk med et seniorperspektiv.