Årets seniorinitiativ 2014

Hvem fortjener prisen i år?

- En effekt av at vi mottok prisen i fjor, er at vi får positiv oppmerksomhet fra andre, sier ordfører Ole Jacob Flæten i Skedsmo kommune. Skedsmo har fremmet det seniorpolitiske arbeidet i mange år, men hvordan?

Av Tora Herud, 14. august 2014

Det fundamentale er at folk skal trives i jobben og like lederen sin

Det fundamentale er at folk skal trives i jobben og like lederen sin

– God ledelse og gode relasjoner er viktig. Det innebærer samtaler om hvordan den siste delen av arbeidslivet skal være, sier Flæten. Skedsmo kommune praktiserer fortsatt bonusordninger eller 100 prosent lønn for 80 prosent stilli