Pensjon

Hvem skal kompensere for at kvinner jobber mindre?

Hva er årsaken til at kvinner oppnår lavere pensjon enn menn? Vi har spurt Axel West Pedersen, forsker 1, PhD, ved Institutt for samfunnsforskning.

Av Tora Herud, 30. november 2016

- Kvinner lever lenger alene enn det menn gjør

- Kvinner lever lenger alene enn det menn gjør

– Kvinner har kortere yrkeskarrierer og deltar mindre i lønnet arbeid enn menn. Mindre lønnet arbeid fører til mindre lønn og dermed får de ikke samme uttellingen når pensjonen skal utbetales. Så er det det at