Årets seniorprofil 2018

Hvem synes du fortjener prisen Årets seniorprofil i år?

- Vi har allerede mottatt flere forslag på kandidater til Årets seniorprofil 2018. Nå oppfordrer vi flere til å gjøre det samme. Kandidatene kan enten være eldre som utmerker seg i jobben sin, eller virksomheter som er

Av Tora Herud, 4. juli 2018

Linda Marie Haven og Christine Wyller mottok prisen Årets seniorprofil  i fjor. (Foto Tora Herud)

Linda Marie Haven og Christine Wyller mottok prisen Årets seniorprofil i fjor. (Foto Tora Herud)

Prisen «Årets seniorprofil» kan tildeles virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner. Prisen viser at noen vil og kan gjøre noe for å holde på eldre arbeidstakere. Den vil være en viktig oppmuntring for dem, og også et viktig signal til andre som ønsker å fremme en aktiv seniorpolitikk.

Fristen for å sende inn forslag er 15. oktober.

Årets jury består av:

Kristin Diserud Mildal, NHOKristin Sæther, LOTonje Fossan-Waage (Nav arbeidslivssenter, Akershus)Even Bolstad, HR NorgeStein Aabø, journalist og forfatter

Fakta

Årets seniorprofilPrisen gis til virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner som tilfredsstiller ett av følgende kriterier: Kandidaten(e) selv framstår som et forbilde for andre seniorer, som en aktiv og attraktiv senior i arbeidslivet. Kandidaten(e) selv har bidratt til å synliggjøre seniorene som en ressurs i arbeidslivet. Kandidaten(e) har bidratt med nye perspektiver på aldring og arbeid, på personalpolitisk arbeid i en virksomhet eller på seniorperspektivet i ledelse. Kandidaten(e) har bidratt til å sette seniorpolitiske tema på dagsordenen til myndigheter, partene i arbeidslivet eller samfunnet for øvrig Kandidaten(e) har i egen virksomhet innført en forbilledlig seniorpolitikk eller en livsfasepolitikk med et seniorperspektiv.