Leserundersøkelse

Hver tredje vet ikke sin pensjon

Leserundersøkelsen til Senter for seniorpolitikk og Norsk Pensjon viser at tre av ti av våre lesere ikke vet hva de får i pensjon. Finn her vår lille guide til hvordan du kan finne din pensjon:

Av Berit Solli, 12. mai 2021

Kvinner

Finn ut hvor mye du får i pensjon hos Norsk pensjon og NAV. Foto: iStock

Senter for seniorpolitikk stilte våre lesere noen spørsmål om pensjon og om hvordan de får kunnskap om pensjon. Les mer om undersøkelsen her.

Resultatene viser at rundt en av tre ikke vet omtrent hvor mye de får i pensjon. Det er en større andel kvinner som ikke vet (34 prosent) enn menn (18 prosent). Se grafikk. Bevisstheten øker som forventet med økende alder.

Grafikk: Vet du hvor mye du får i pensjon?

«Vi tenker at våre lesere, som er mange ledere, HR-folk og folk som er opptatt av verdien av å arbeide, har over gjennomsnittlig innsikt i hvordan man finner frem til sin egen pensjon. Så når hele tre av ti av våre lesere sier at de ikke vet, tenker vi at dette vil vi undersøke mer. Vi har derfor nå stilt det samme spørsmålet til et representativt utvalg personer over 50 år i befolkningen, i samarbeid med Ipsos,» sier seniorrådgiver Linda Hauge ved Senter for seniorpolitikk.

Slik finner du din pensjon

Din fremtidige pensjon har to hoveddeler: Folketrygdens alderspensjon fra NAV, og pensjonsavtaler du har hatt gjennom arbeidsgivere.

For å finne din pensjon, er det lurt å ta frem din bankid. Så starter du med å logge inn på NAV. Deretter sjekker du hvor du har øvrige avtaler fra arbeidslivet på Norsk pensjon.

Les mer på vår temaside «Arbeid og pensjon» her.

Fakta

Senter for seniorpolitikk gjennomførte i perioden 18. mars til 6. april 2021 en undersøkelse blant lesere av www.seniorpolitikk.no.

Knappe 1100 lesere besvarte undersøkelsen. Av disse er 55 prosent kvinner og 45 prosent menn. De fleste er i aldersgruppene 50-69 år.

Formålet med undersøkelsen var å få et inntrykk av hvor bevisste våre lesere er om sin egen forventede pensjon og hvor de henter informasjon og ønsker å hente informasjon om pensjon.

Resultatene skal hjelpe oss sammen med Norsk Pensjon til å forbedre informasjonen rundt hvordan man kan finne ut av pensjonen.