Offentlig pensjon

Hvor lurt er det å tvinge folk til å jobbe?

«Forsvar offentlig pensjon» er blitt et kamprop for mange fagforeninger i offentlig sektor. De ruster til strid om pensjonsordningene samtidig som regjeringen og hovedsammenslutningene forbereder en ny runde om prinsippene i offentlig pensjon.

Av Ulf Peter Hellstrøm, 6. april 2017

Janne Håkonsen (t.v.) og Jorunn Folkvord møtte en fullstappet sal da de var med på å lede pensjonskonferansen i Røde Kors-senteret nylig. (Foto Ulf Peter Hellstrøm)

Janne Håkonsen (t.v.) og Jorunn Folkvord møtte en fullstappet sal da de var med på å lede pensjonskonferansen i Røde Kors-senteret nylig. (Foto Ulf Peter Hellstrøm)

– Folk oppdager at det som de trodde var en trygg alderspensjon, ikke lenger finnes, sier Jorunn Folkvord og Janne Håkonsen. De to er tillitsvalgte i henholdsvis Utdanningsforbundet og Lokomotivmannsforbundet. Og de er et par av frontfigurene i aksj