Ny test

Hvor vis er du, egentlig?

Kan visdom måles? Nå har forskere brutt visdom ned på syv egenskaper eller variabler, som de hevder at kan måles og selvtestes. Hvor høy score får du?

Av Berit Solli, 8. mars 2022

Trekutting

Foto: iStock

Test deg selv her!

Testen har 28 påstander der man vurderer seg selv og svarer fra helt enig til helt uenig. Til sammen vil dette gi deg en score på syv skalaer:

  • selvrefleksjon
  • prososial atferd
  • emosjonell regulering
  • aksept av ulike perspektiver
  • besluttsomhet
  • sosial rådgivning
  • spiritualitet

Amerikanske forskere har publisert en validert San Diego Wisdom Scale med 28 elementer. Nå er den forkortet til en syv-element versjon. Forskningsartikkelen om utvikling av testen er publisert i tidsskriftet International Psychogeriatrics.

Hva er visdom?

Hva er visdom og hvordan måles den? Til tross for en lang historie med religiøs og filosofisk litteratur om visdom, startet mer empirisk forskning på visdom først på 1970-tallet.

Forskning på visdom har imidlertid vært veldig omfattende og krevd svært mange parametre og mange spørsmål. Derfor har det vært viktig å forsøke å lage testene enklere og samtidig gyldige.

Visdomsmål brukes for å studere hva som fremmer mental helse og optimal aldring. Visdom har vist seg å være assosiert med en rekke positive utfall som lykke, mental og fysisk helse, og selvvurdert vellykket aldring.

Konklusjonen fra studien er at SD-WISE-7, og dens avledede Jeste-Thomas Wisdom Index (JTWI) balanserer pålitelighet og korthet for forskningsapplikasjoner.

Test testen her.

Tre typer seniorkompetanse