Møt Olav, Jon, Roger og Kari 26. mai

Hvordan blir de 15 neste årene de 15 beste?

Webinar om hvordan ledere, tillitsvalgte og senioren selv kan få mest mulig ut av de siste 15 årene i arbeidslivet.

Av Berit Solli, 18. mai 2021

Kari Østerud

Kari Østerud.

Bli med på webinar med våre fire dyktige foredragsholdere onsdag 26. mai kl 09. “Webinaret blir en smakebit av foredragene og rådgivningen vi håper å kunne starte opp igjen til høsten,” sier direktør Kari Østerud.

Senter for seniorpolitikk har gjennom det siste året lagt mye av virksomheten over til digitale kanaler. Vi har presentert forskningsresultater, kunnskapsnotater, hatt bokbad og debatter på nett. Nå håper vi at vi snart kan møtes fysisk, igjen.

Dette webinaret er et ekstrakt av hva vi kan innlede om på samlinger for ledelsen, de tillitsvalgte eller seniorene selv. Vi kan også yte konkret bedriftsrådgivning.

Webinaret går live fra KS Agenda. Direktør Kari Østerud er ordstyrer og vil ta imot spørsmål og kommentarer direkte i chatten fra seerne. En uke før webinaret onsdag 26. mai er allerede over 400 påmeldt til å delta fra hele landet.

Kunnskapsgrunnlaget

Fagsjef Roger Moen har bakgrunn fra blant annet undervisning.

Fagsjef og lektor Roger Moen har mer enn 20 års erfaring fra HR og ledelse. Han har jobbet i utdanningssektoren, departement, NAV og kommunesektoren. Han liker å undervise og å gi råd til hele virksomheten om seniorpolitikk.

“Jeg vil snakke om kunnskapsgrunnlaget for hvor lenge folk vil jobbe. Folk har mange grunner til å fortsette å jobbe etter at de får rett til pensjon. Vi har mye kunnskap om seniorers motivasjon. Det er viktig at ledere involverer seniorene i kompetanseutvikling og nye prosjekter. Ledere og tillitsvalgte kan fjerne hindringer,” sier Moen.

Tre parter

Seniorrådgiver Olav Eikemo har lang praktisk erfaring fra bedriftsrådgivning og ledelse, blant annet fra NHO.

“Jeg vet hvor viktig partssamarbeidet er, både lokalt og på organisasjonsnivå,” sier Eikemo.

Eikemo vil kort presentere ulike verktøy som Senter for seniorpolitikk har utviklet, med vekt på Seniorpolitisk veileder. Veilederen har verktøy for kartlegging av virksomhetens kompetansebehov og seniorer fremover, mål og tiltak, inkludert mal for medarbeidersamtaler.

Han er opptatt av at de neste 15 årene i arbeidslivet kan bli best mulig dersom senioren selv, lederne og de tillitsvalgte tar hver sin del av ansvaret. Spesielt er det viktig at senioren selv bestemmer seg for om hen har kjørt seg selv inn på avviklingssporet, bare vil surfe inn til pensjonsalder, eller om hen tenker fortsatt utvikling.

“Hvilken rolle tar du i ditt eget yrkesliv?” spør Eikemo.

Les mer om våre foredragsholdere her.

Praktiske verktøy for de 15 beste

Seniorrådgiver Jon Fjeldstad har lang fartstid fra arbeidsinkludering, salg og ledelse. Han er opptatt av alle typer mangfold på arbeidsplassen og i team.

Seniorrådgiverne Olav Eikemo (t.v) og Jon Fjeldstad.

“Det beste blir å komme ut og diskutere kompetanseplan og seniorpolitikk med virksomhetene og fremtidsplanene med seniorene selv. Vi håper å kunne vekke en interesse. Vi vil sette seniorer, ledere og tillitsvalgte i stand til å kunne skape en seniorpolitikk som passer for seg,” sier Fjeldstad.

Fjeldstad vil også presentere filmrekkene vi har utarbeidet om aktivt medarbeiderskap og om HR-strategi.

Skal vi komme til dere?

Du kan kontakte oss med det samme for en uforpliktende personlig prat om hvordan vi kan hjelpe hos deg her eller i skjema under:

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.

Fakta

#de15beste – alle må ta ansvar

Økt bevissthet og ansvarliggjøring, både av virksomheten (styre, eiere, toppledelse), ledere, tillitsvalgte – og seniorene selv.

Til hjelp i prosessen har Senter for seniorpolitikk utarbeidet erfaringsbaserte råd, tips og praktiske verktøy.

SSP fokuserer på betydningen av yrkesmessig fornyelse for seniorene selv, med vekt på løpende kompetanseutvikling, behovet for bedre digitale ferdigheter og at seniorene må ha en aktiv holdning til nye oppgaver og utfordringer – også i den siste delen av yrkeskarrieren.